Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Ivanti se zavázalo k ochraně osobních údajů uživatelů ve své veškeré komunikaci týkající se jejich produktů a služeb. Tato ochrana pojednává o postupech zpracování informací v Ivanti. S informacemi, které nám poskytnete, budeme nakládat v souladu s touto ochranou. Stažením jakéhokoli materiálu z webových stránek Ivanti nebo poskytnutím informace Ivanti prostřednictvím webových stránek nebo emailu společnosti Ivanti souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte webové stránky Ivanti, nestahujte z nich materiál ani neposkytujte informace společnosti Ivanti či sesterským společnostem emailem či jinými prostředky.

Tato ochrana zahrnuje všechny webové stránky Ivanti a uživatelskou komunikaci, stejně jako osobní informace, které poskytuje uživatelské podpoře Ivanti. Některé dceřiné společnosti Ivanti a partnerští poskytovatelé řešení Ivanti mohou mít své vlastní, pravděpodobně jiné, postupy. Ivanti doporučuje, abyste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů a zásady všech webových stránek anebo společností, které s vámi komunikují.


Shromážděná data
Ivanti shromažďuje název domény návštěvníků vaší webové stránky, emailové adresy návštěvníků, kteří odesílají zprávy do vašeho fóra, sbírají informace o přístupu návštěvníků na stránky, uživatelsky specifické informace o přístupu návštěvníků na stránky a dobrovolně poskytnuté informace od návštěvníků, jako je emailová adresy, informace o průzkumu anebo registrace na stránkách, jméno a adresa, telefonní číslo a faxové číslo.

Informace, shromažďované společností Ivanti, se používají ke zlepšení obsahu našich webových stránek; přizpůsobení obsahu anebo rozvržení stránek pro jednotlivé návštěvníky/skupiny návštěvníků; upozornění návštěvníků na aktualizaci našich webových stránek; sdílení se zástupci nebo dodavateli, kteří nám pomáhají poskytovat podporu našim interním činnostem; kontaktování návštěvníků z marketingových důvodů; sdílení s poskytovateli řešení Ivanti, kteří jim pomáhají kontaktovat návštěvníky z marketingových důvodů; odhalování, je-lito právně vyžadováno státními úřady provádějícími vyšetřování; ověření nebo vynucování shody se zásadami řídícími naše webové stránky a příslušnými zákony nebo poskytování ochrany před zneužitím či neoprávněným použitím našich webových stránek. Tyto informace mohou být poskytnuty nástupnické organizaci ve spojení s fůzí společnosti, konsolidací, prodejem majetku či dalšími změnami ve společnosti týkající se webových stránek.

Typy a používání osobních informací
Ivanti může používat vaše osobní údaje následujícím způsobem:

 • ID a hesla uživatele—Poskytuje přiměřeně zabezpečený přístup k profilovým oblastem a chráněnému obsahu.
 • Informace o účtu—Poskytuje informace o tom, kdo jste, jak vás kontaktovat a vaše doručovací a fakturační údaje, jsou-li třeba. Obsahuje také všechny preference, které jste poskytli, jako jazyk, formát emailu a zájmy.
 • Zpětná vazba a podpora—Poskytuje mechanismus vyžadování informací od Ivanti. Společnosti Ivanti také sděluje, jak můžeme zlepšit naše produkty, služby, komunikaci a návrhy stránek.
 • Emailová korespondence—Používá se k pokládání otázek a dotazů všech typů a odpovídání na ně. Také se používá k šíření vyžadovaných informací o Ivanti, našich produktech a službách.
 • Transakce—Zobrazení produktů a služeb, které jste si vyžádali.

Jestliže společnosti Ivanti poskytnete PSČ, emailovou adresu nebo telefonní číslo, můžete dostávat pravidelné poštovní zprávy, emaily nebo hovory s informacemi o nabídkách, nových produktech, službách a nadcházejících událostech od nás nebo od partnerských poskytovatelů Ivanti. Pokud si nepřejete dostávat podobné zprávy, můžete umístit své jméno na seznam „nezasílat“ tím, že nám zavoláte na zde uvedené číslo, pošlete nám email na zde uvedenou emailovou adresu nebo nám napíšete na zde uvedenou adresu. Uveďte své přesné jméno a adresu, emailovou adresu anebo telefonní číslo a sdělte nám, jakým způsobem si nepřejete být kontaktováni společností Ivanti, nebo že nechcete dát informace partnerům poskytujícím řešení Ivanti či oběma a Ivanti jistě odstraní vaše jméno z příslušného seznamu (seznamů) Ivanti. Pokud bylo vaše jméno již poskytnuto partnerovi poskytujícímu řešení Ivanti, kontaktujte přímo partnera, aby vaše informace odstranil ze svých seznamů.

Přístup k vašim informacím mohou mít i oprávnění zástupci třetích stran. Například, pokud vám Ivanti potřebuje něco doručit, musíme sdílet vaše jméno a adresu s přepravní společností. Zástupcům třetích stran poskytujeme pouze minimální množství informací potřebných k provedení požadované služby nebo transakce. Vaše osobní informace nesdílíme s třetími stranami, pokud nám k tomu neudělíte svolení. Můžeme reagovat na obsílky, soudní příkazy nebo právní spory. Můžete si také zvolit ustanovení nebo uplatnění našich zákonných práv nebo se obranu proti právním nárokům. Můžeme shromažďovat a eventuálně sdílet informace za účelem prošetřování, prevence nebo podání žaloby týkající se nezákonných aktivit, podezřelého podvodu, potenciálních ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení podmínek používání Ivanti nebo jiné situace vyžadované zákonem.

Ivanti na vyžádání poskytne návštěvníkům stránek přístup k jedinečnému identifikátoru (např. jméno a heslo zákazníka) anebo kontaktní informaci (např. jméno, adresu, telefonní číslo), které pro ně ukládáme. Uživatelé mohou tuto informaci zpřístupnit tím, že zašlou email na zde poskytnutou adresu, napíší nám na zde uvedenou adresu nebo nám zavolají na zde uvedené číslo.

Bezpečnostní opatření
Ivanti vyvine přiměřené úsilí na ochranu osobních informací, které s námi sdílíte.

Propojené webové stránky
Webové stránky Ivanti anebo emailová komunikace může zahrnovat odkazy na stránky třetích stran. Jelikož Ivanti neovládá webové stránky těchto třetích stran, měli byste si přečíst zásady ochrany soukromí na těchto (a všech) stránkách třetích stran.

Cookies
Většina webových stránek Ivanti používá cookies. Cookies nám pomáhá poskytovat lepší uživatelskou zkušenost tím, že měří obsah webových stránek podle největší oblíbenosti u našich návštěvníků. Ivanti rovněž používá cookies při registraci jednoho či více webových programů. Cookie v této situaci uloží užitečnou informaci, která umožní zapamatování našich webových stránek, až se vrátíte. Ivanti umí číst cookies jen z webových stránek Ivanti. Pokud zakážete cookies ve vašem prohlížeči, stále budete mít přístup na většinu webových stránek Ivanti. Nicméně, některé webové stránky vám neumožní provést určité činnosti, jsou-li cookies zakázány. Ivanti může používat aplikace třetích stran k monitorování webového provozu, statistice, proklikávací reklamě a dalším činnostem na stránkách Ivanti. Tyto aplikace třetích stran mohou používat cookies, přihlašovací soubory na web Ivanti, webové signály a další monitorovací technologie k sestavení anonymního úhrnného statistického přehledu o návštěvnících webových stránek Ivanti, je-li to autorizováno společností Ivanti.

Aktuální verze webových prohlížečů nabízejí rozšířenou uživatelskou kontrolu týkající se umístění a trvání hlavních cookies a cookies třetích stran. Vyhledávání cookies v menu Nápověda webového prohlížeče a získání více informací o funkcích správy cookie dostupných ve vašem prohlížeči.

Zpřístupnění a aktualizace informací
Ivanti vás žádá o pomoc při ujištění, že vaše informace jsou v našem systému správné. Informujte nás prosím o změnách vašeho jména, adresy, titulu, telefonního čísla nebo emailové adresy tak, že nám zavoláte na zde uvedené číslo, zašlete nám email na zde poskytnutou adresu nebo nám napište na zde uvedenou adresu. Některé stránky Ivanti vám umožní aktualizaci na profilové stránce.

Odhlášení
Každý emailový newsletter, který Ivanti distribuuje, zahrnuje možnost odhlášení. Můžete se rovněž odhlásit ze zvoleného emailového newsletteru přímo na webových stránkách Ivanti, odesláním emailu na zde uvedenou adresu, zavoláním na zde uvedené telefonní číslo nebo napsáním na zde uvedenou adresu.

Diskuzní skupiny/Fóra
Fóra Ivanti jsou veřejná. Vezměte to prosím do úvahy, než tam cokoli pošlete.

Zaslání osobních údajů do USA
Ivanti může zpracovávat nebo ukládat informace poskytnuté zákazníky v USA a jinde do databáze, která se nachází v jedné z našich kanceláří v USA.

Osobní údaje dětí
Ivanti vědomě neshromažďuje osobní informace od dětí mladší 13 let. Jakmile se Ivanti dozví, že máme osobní údaje o dítěti mladším 13 let, smažeme tyto údaje z našich systémů. Ivanti podporuje rodiče, aby byli na síti se svými dětmi. Zde je několik tipů, jak více ochránit děti na síti:

 • Poučte děti, aby nikdy neposkytovali osobní údaje bez dozoru rodiče nebo zodpovědné dospělé osoby, a to jméno, adresu, telefonní číslo, školu, atd.
 • Poznejte stránky, které vaše děti navštěvují, a které stránky jsou vhodné.
 • Podívejte se na zásady ochrany soukromí a poznejte, jak jsou chráněny údaje o dětech.

Aktualizace zásad
Ivanti si vyhrazuje právo kdykoli provést změny nebo aktualizace těchto zásad. Všechny aktualizace těchto zásad a změny zásad ochrany soukromí budou uvedeny zde. Máte-li dotazy týkající se používání vašich údajů, kontrolujte pravidelně tyto zásady Poslední aktualizace: 23 září 2013.

Shoda
Jestliže se domníváte, že tyto stránky nesplňují uvedené zásady ochrany osobních údajů,můžete nám poslat email na zde uvedenou emailovou adresu, napsat nám na zde uvedenou adresu nebo nám zavolat na zde uvedené číslo.

Potřebujete pomoc s aktualizací, přístupem nebo odhlášením požadavku?
Kontaktujte Ivanti na [email protected]. Chcete-li pomoci se zpracováním svého požadavku, uveďte následující podrobnosti:

 • Kontaktní informace: společnost, jméno, adresa, emailová adresa, atd.
 • Název programu, newsletteru, atd., kde chcete aplikovat aktualizaci.
 • Podrobnosti požadavku. Například, změna emailové adresy, odhlášení od zasílání newsletteru, přehled osobních údajů, atd.

Další otázky nebo komentáře?
Pokud máte dotazy nebo komentáře týkající se těchto zásad ochrany soukromí, kontaktujte [email protected] nebo:
Privacy
Ivanti
698 West 10000 South
South Jordan, UT 84095
nebo
1-800-982-2130 (zdarma v USA)
1-801-208-1500