Odezva na COVID-19

Bezpečnost a pohoda našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů je pro Ivanti nejvyšší prioritou.

Jelikož COVID-19 ovlivnil životy nás všech, byli jsme ohromeni spoluprací, kterou jsme zažili s našimi zaměstnanci, prodejci, zákazníky a partnery. Kvůli COVID-19 u nás došlo jen k minimálním výpadkům a problémům a obecně jsme byli schopni přinášet stejnou kvalitu služeb, jakou očekávali naši zákazníci a partneři. Rovněž jsme velmi vděčni našim zaměstnancům, kteří se přizpůsobili práci na dálku dle potřeby.

Zblízka monitorujeme aktuální situaci s koronavirem (COVID-19) a na této stránce budeme pravidelně přinášet aktualizace. Společnost Ivanti dodržuje doporučení Světové zdravotnické oranizace a Centra pro kontrolu nemocí a povzbuzuje každého, aby dělal to samé.

Zákazníci společnosti Ivanti

Během toho všeho jsme tady pro vás
IT svět se mění díky novým výzvám, které se každý den objevují. Nejste sami, jsme tady, abychom pomohli. Navštivte Komunitu Ivanti, kde získáte nejnovější informace.

Náš závazek

Naše životy a podnikání se stále mění v reakci na pandemii COVID-19. Je to nejistá a bezprecedentní doba pro každého - a naším prvním a nejdůležitějším zájmem je vždy zdraví a bezpečí našich zaměstnanců, partnerů a zákazníků. 

Také bereme vážně důvěru, kterou jste do nás vložili při zvládání vašich každodenních obchodních záležitostí v každém prostředí. Chceme vás informovat o naší přípravě a provozním plánu, díky kterému pokračujeme v poskytování stejné úrovně služeb a vstřícnosti, na kterou se můžete u Ivanti spolehnout.

Od začátku pandemie se pravidelně schází interní pracovní skupina. Tento tým spolupracoval na revizi aktuálních aktualizací z celého světa, potvrzení našeho alternativního a náhradního plánu či zajištění a testování naší připravenosti. Také řídí reakci Ivanti na interní i externí situace v případě změny podmínek. 

Dále neustále monitorujeme a dodržujeme pokyny národních, státních i místních úřadů, abychom omezili jakákoli rizika týkající se našich zaměstnanců, partnerů a zákazníků. Jedním z nejvýznamnějších pokynů ovlivňujících naši běžnou kancelářskou rutinu je doporučení mnoha států a zemí omezit nebo eliminovat velké skupiny a zůstávat co nejvíce doma. Připravili jsme se na tuto možnost a většina zaměstnanců Ivanti po celém světě využívá technologii a nyní pracuje na dálku, přitom tito zaměstnanci pomáhají společnosti Ivanti zachovat normální obchodní činnosti.   

Na závěr vám všichni z Ivanti chceme upřímně poděkovat za vaši trvalou důvěru v to, že udržíme vaše obchodní sítě a infrastruktury v provozu a bezpečí. To nás skutečně každý den motivuje a inspiruje. 

Správa služeb v této době široce rozšířené práce na dálku

Podívejte se na doporučení společnosti Ivanti pro vedoucí správy služeb, které vám pomůže připravit se na tolik rozšířenou práci na dálku a na to, jak udržet produktivitu zaměstnanců během této náročné doby. 

Čtěte více
Pět bezpečnostních priorit, které vzít v úvahu se vzdálenou pracovní sílou

Když přijde na bezpečnost sítě, COVID-19 hýbe světem. Je pravděpodobné, že události budou mít trvalý vliv na to, jak organizace dělají svůj business. Přečtěte si těchto pět tipů od Phila Richardse, manažera bezpečnostní sítě Ivanti, o tom, jak udělat z bezpečnosti svou prioritu.

Přečtěte si blog
Karanténa kvůli koronaviru ve třídě

Co se stane, když se musí zavřít škola na delší časové období, protože byl někdo vystaven viru? Školský obvod musí zavést rázná opatření, aby zajistila, že bude přístup pro studenty bezpečný a omezený (kde je to nezbytné).

Přečtěte si článek

Ot: Jaká je současná situace ohledně koronaviru COVID-19?

Od: Aktuální situace ohledně nákazy se neustále vyvíjí. Doproručujeme navštívit stránky Světové zdravotnické organizace s aktualizacemi , kde najdete aktuální aktualizace, novinky, cestovní pokyny a informace ohledně své vlastní ochrany.

Ot: Jak je společnost Ivanti ovlivněna koronavirovou nákazou?

Od: Společnost Ivanti je přesvědčena o své schopnosti zachovat kvalitní služby po celou tuto dobu. Byly přijaty postupy pro práci na dálku v zemích s vyšším stupněm nákazy COVID-19 a přijímají se plány na podporu práce zaměstnanců na dálku, pokud země vyžadují izolaci. Všichni zaměstnanci jsou povzbuzováni k tomu, aby ohledně práce a cestování dodržovali pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí  (CDC).

Ot: Může společnost Ivanti zaručit, aby byla u všech koncových bodů zjišťována zranitelnost a aby se včas napravila všechna kritická nebo vážná zjištění?

Od: Ano, společnost Ivanti využívá svůj nástroj Endpoint Manager a cloudové produkty Ivanti pro správu koncových bodů.

Ot: Jak společnost Ivanti umožňuje maximální viditelnost monitorovaných událostí při nárůstu práce na dálku?

Od: IT, bezpečnostní a provozní týmy Ivanti mají denně samostatné porady a udržují otevřenou komunikaci mezi sebou i s našimi klíčovými prodejci, kteří fungují v našich IT a bezpečnostních systémech.

Ot: Jak zajistíte ostražitost vzdálených pracovníků Ivanti ohledně jejich kyberhygieny během pandemie COVID-19?

Od: Společnost Ivanti uspořádala další bezpečnostní školení pro své zaměstnance a pravidelně s nimi komunikuje o tom, jak zmírnit riziko sociálně technických útoků.

Ot: Můžete zajistit, že práce na dálku neovlivní bezpečnost dat, které zpracováváte?

Od: Ano. U vzdálených pracovníků jsou prováděny bezpečnostní kontroly, které mají zajistit, aby nebyla negativně ovlivněna bezpečnost uživatelských dat.

Ot: Jak dopad COVID-19 na společnost Ivanti ovlivní mou společnost?

Od: Všechen náš software a technici podpory umožňují rozvoj, testování i podporu na dálku, což minimalizuje obchodní dopad na naše zákazníky nebo na společnost Ivanti. Můžeme poskytnout školení vedené odborníkem online namísto školení vázaného na místo.  Většinu z našich konzultačních a produktových implementací lze provádět také na dálku.

Ot: Jak nákaza koronavirem ovlivní dodavatelský řetězec Ivanti?

Od: Dodavatelský řetězec Ivanti zaznamenává minimální dopad a společnost Ivanti je přesvědčena o své schopnosti zachovat kvalitní služby.

Ot: Byly podniknuty nějaké přípravy na zajištění obchodní kontinuity v krátkodobém i dlouhodobém období?

Od: Ano - společnost Ivanti má plán pro práci zaměstnanců na dálku v případě potřeby. Toto zajistí fungování hladké podpory pro všechny naše zákazníky. Budete-li mít dotazy týkající se plánu možných zdravotních a bezpečnostních dopadů, obraťte se na zástupce společnosti Ivanti nebo pište na adresu [email protected].

Ot: Jak se k mé společnosti dostane probíhající komunikace týkající se dopadu na Ivanti?

Od: Celé naší zákaznické základně budou okamžitě zasílány e-maily se změnami, které přímo ovlivňují jakékoli obchodní potřeby.

Ot: Komu mám adresovat své otázky a obavy (jméno, e-mail, telefon)?

Od: Kontaktujte svého zástupce společnosti Ivanti nebo pošlete e-mail na [email protected], tento e-mail bude denně monitorován.

Ot: Koho mám kontaktovat ohledně eskalací?

Od: Použijte informace uvedené v části Profil a Účet v komunitě Ivanti. Také můžete zavolat na naši hlavní linku +1-888-253-6201 a budete přesměrováni na správnou osobu nebo tým, který vám poskytne řešení.

Ot: Jaká bude frekvence komunikace?

Od: Jelikož jsou pravidelně aktualizovány přijímané informace, budete o těchto změnách informováni e-mailem zaslaným členovi (členům) místního týmu z naší databáze. Aktualizace budou zveřejňovány na blogu Ivanti na https://www.ivanti.com/blog/ivanti-events-and-covid-19-coronavirus-faqs.

Ot: Jak může má společnost pomoci při plánování a přípravě společnosti Ivanti?

Od: Vaše společnost může poskytnut aktuální zdravotní standardy a postupy všem zaměstnancům společnosti Ivanti, kteří navštíví vaše kanceláře. Budeme chtít dodržovat vaše postupy, abychom mohli spolupracovat na zachování vašeho zdravého pracovního prostředí.

Ot: Má vaše společnost pandemický plán, který reaguje na události masové absence, jako v případě COVID-19, a vypořádání se s nimi?

Od: Společnost Ivanti má plány, jak reagovat na události, jako je COVID-19. Většina produktů Ivanti představuje software, naše technické a vývojové, testovací a podpůrné týmy mají přístup ke všem našim běžným obchodním systémům, i když pracují z domu. Pomáhá to minimalizovat dopad na naše každodenní obchodní postupy.

Ot: Má vaše společnost strategie, které zahrnují převedení práce a možnosti práce na dálku, jako součást pandemického plánu?

Od: Ano - společnost Ivanti má plán na práci na dálku pro všechny zaměstnance dle potřeby. Toto zajistí fungování hladké podpory pro všechny naše zákazníky. Budete-li mít dotazy týkající se plánu možných zdravotních a bezpečnostních dopadů, obraťte se na svého zástupce společnosti Ivanti nebo pište na adresu [email protected].

Ot: Přijala vaše společnost opatření, kterými zabrání šíření viru COVID-19?

Od: Společnost Ivanti přijímá kroky, kterými zajistí bezpečnost a zdraví všech svých zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou instruováni, aby dodržovali směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO). Většina našich zaměstnanců pracuje na dálku a ti, kteří se necítí dobře, jsou požádáni, aby zůstali doma. Další informace můžete najít na našem koronavirovém blogu na adrese: https://www.ivanti.com/blog/ivanti-events-and-covid-19-coronavirus-faqs.

Ot: Podnikla vaše společnost kroky vedoucí k dočasné karanténě zaměstnanců, kteří byli viru vystaveni?

Od: Zaměstnanci, kteří byli koronaviru vystaveni, byli požádáni, aby zůstali v karanténě po dobu 14 dnů ve shodě s předpisy CDC.

Ot: Je v současné době postižena některá pobočka vaší společnosti?

Od: Společnost Ivanti podnikla kroky k zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Následně se budou kanceláře Ivanti znovu otevírat na základě místních doporučení a vládních nařízení. Bezpečnost zůstává naší nejvyšší prioritou, takže opětovné otevírání jakékoli kanceláře se bude provádět pečlivě a ve shodě s místním plánem na znovuotevření.

Ot: Byly z pandemické perspektivy podniknuty kroky k určení všech potenciálních dopadů spojených s třetími stranami, které podporují vaše činnosti?

Od: I když společnost Ivanti nemůže mluvit za své partnery, byli jsme ujištěni, že přijímají podobná opatření a rovněž dodržují směrnice WHO. Společnost Ivanti komunikovala s klíčovými prodejci a byla ujištěna, že budou během pandemie schopni poskytovat odpovídající úroveň služeb.

Ot: Zrušila společnost Ivanti v důsledku koronaviru COVID-19 nějaké své události?

Od: Několik událostí Ivanti bylo odloženo v těch částech světa, které byly nejvíce zasaženy koronavirem COVID-19. Souhrn událostí a aktualizace lze nalézt na adrese https://www.ivanti.cz/company/events. Aktualizace o Interchange lze naléz na adrese https://interchange.ivanti.com.

Ot: Byla zrušena událost Ivanti Interchange?

Od: Z důvodu nových doporučení CDC ohledně neshromažďování více než 50 osob, stavu pohotovosti v Nevadě a oznámení MGM Resort o uzavření na neurčitou dobu, rušíme naši živou událost Interchange a Partner Leadership Summit pro rok 2020.

Víme, že na tuto událost se naši zákazníci a partneři těší celý rok a i když jsme ze zrušení zklamáni, usilovně jsme se snažili najít řešení, které by vám přineslo příležitost pokračovat v dokonalém ovládání řešení Ivanti.

Na většinu často kladených otázek ohledně tohoto zrušení odpovídáme na následujícím blogu: https://www.ivanti.com/blog/ivanti-interchange-2020-cancelled