Nyní si vyžádejte prezentaci:

Začněte se zlepšováním správy služeb ve vašem prostředí

Zajistěte komplexní správu patchů

  • Opravujte svá zařízení kdekoli — za firewallem, na cestě, na vzdálených místech nebo dokonce ve spánku
  • Opravujte více operačních systémů a stovky aplikací třetích stran
  • Opravujte virtuální zařízení a hypervizory, online a offline
  • Zajistěte shodu s příslušnými předpisy a standardy
Ivanti: The Power of Unified IT | https://www.ivanti.com/
 
Not another boring IT company.
Ivanti unifies IT processes and security operations to better manage and secure the digital workplace. We take our products and our customers very seriously, but ourselves not so much.
 
Visit us on:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ivanti/
Twitter: https://twitter.com/GoIvanti
Facebook: https://business.facebook.com/GoIvanti/
Instagram: https://www.instagram.com/goivanti/
Blog: https://www.ivanti.com/blog/