Request Your Demo Now:

Patch for Endpoint Manager

Evaluate, test, and apply OS and app patches enterprise-wide—automatically

See how this Endpoint Manager add-on can simplify the way IT works, with the ability to secure and manage systems from a single console.

Čas, který jsme již ušetřili s Ivanti, je čas, který můžeme reinvestovat do zlepšení našeho celostního přístupu ke správě koncového bodu, což nakonec zlepší budoucnost našich studentů.