Protect Your Linux, Unix, and Mac Environments

Extend agent-based patching with Ivanti. Learn how our automated tool, in a single console, will simplify how you patch your heterogeneous environment.

Vždy jsme se horlivě snažili o to zůstat ochráněni. S aplikací Patch pro MEM Ivanti to nezabere tak moc času.

Request Your Demo Now:

78 firem z žebříčku Fortune 100 důvěřuje Ivanti.