Nyní si vyžádejte svou nabídku:

Začněte se zlepšováním správy služeb ve vašem prostředí

Zajistěte komplexní správu patchů

  • Opravujte svá zařízení kdekoli — za firewallem, na cestě, na vzdálených místech nebo dokonce ve spánku
  • Opravujte více operačních systémů a stovky aplikací třetích stran
  • Opravujte virtuální zařízení a hypervizory, online a offline
  • Zajistěte shodu s příslušnými předpisy a standardy