Získejte vlastní uživatelskou prezentaci:

Jak získat více od MEM

Zvětšete hodnotu MEM ve vaší organizaci

  • Hladce přidejte opravy aplikací třetích stran
  • Automatizujte a přizpůsobte opravy podle standardů společnosti
  • Není třeba žádná další infrastruktura nebo dovednosti
  • Rychlá instalace ve vztahu k hodnotě
Vždy jsme se horlivě snažili o to zůstat ochráněni. S aplikací Patch pro MEM Ivanti to nezabere tak moc času.