Nyní si vyžádejte prezentaci:

Vyvažujte ovládání administrátorských práv a uživatelskou produktivitu

  • Implementujte minimální výsadu „uživatel především“

  • Aplikujte strukturované řízení přístupu při posílení koncových uživatelů

  • Aplikujte a spravujte uživatelské výsady z centralizované konzoly

  • Shromažďujte údaje, které pomáhají přizpůsobit standardy přístupu potřebám podniku

Síla tohoto řešení spočívá v jeho celkovém zaměření na uživatele, velmi rychlé reakci a schopnosti zvyšovat produktivitu.