Nyní si vyžádejte prezentaci:

Vyvažujte ovládání administrátorských práv a uživatelskou produktivitu — a získejte více z MEM

Odejměte administrátorská práva, předejte skvělou uživatelskou zkušenost a zvětšete hodnotu MEM​

  • Implementujte minimální výsadu „uživatel především“

  • Aplikujte strukturované řízení přístupu při posílení koncových uživatelů

  • Konfigurace a využití přes MEM

  • Shromažďujte údaje, které pomáhají přizpůsobit standardy přístupu potřebám podniku