Get a free live demo of Speakeasy

Add Speakeasy, Easy

Ukážeme vám, jak snadné je přidání Speakeasy.
  • Nemějte obavy ze změny své hostitelské aplikace (WMS, ERP atd.)
  • Minimální školení — jestliže vaši zaměstnanci mohou mluvit, mohou používat Speakeasy.
  • Implementace trvá v průměru 30 dní a méně.
  • Přidejte hlas vedle snímání čárového kódu, klíčových vstupů a další.

Přihlaste se a získejte prezentaci zdarma: