Získejte nyní vaše demo naživo:

Zrychlete váš dodavatelský řetězec.

Rychlejší a efektivnější mobilní pracovníci

Rozšiřte aktivní systémy svého podniku s řešením Terminal Emulation.

  • Zpracuje více objednávek za směnu
  • Pracuje s existujícími hostitelskými systémy
  • Podpora více relací
  • Průmyslově standardní protokoly vyhovující požadavkům na bezpečnost
  • Doba trvání relace zmírňuje ztrátu dat