Řízení aplikaceSnižujte riziko, ne produktivitu.

ZLEPŠENÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

Podívejte se, proč řízení aplikací napříč servery, pracovními stanicemi a prostředím SCCM je nutnost pro efektivní vícevrstvé zabezpečení.

BÍLÁ LISTINA A SPRÁVA ADMIN. PRÁV.

Lepší ovládání koncového bodu, kontextově.

ŘÍZENÍ APLIKACE PRO SERVERY WINDOWS

Omezte práva správce bez omezení produktivity. Snadno definujte, kdo může používat jednotlivé konzoly, aplikace a příkazy pro servery.

OKAMŽITÁ OCHRANA PŘED RANSOMWARE

Ochrana aplikace je nezbytná

Opravy jsou prvním krokem snížení rizika ranswomware a dalšího malware. Ale jak můžete blokovat to, co nedokážete opravit: využití nultého dne, původní systémy a patche, které mohou něco pokazit ve vašem prostředí?  

Application Control kombinuje dynamickou správu bílé listiny a výsad, aby nedošlo k neautorizovanému spuštění kódu a aby IT nedělalo rozsáhlé seznamy ručně, s omezováním uživatelů. Díky šťastným uživatelům se hovory na servisní podporu a přežívání v IT stínu nestaly konečnou a jedinou úlohou vašeho IT týmu.

Bez Application Control bychom museli vůči každému uživateli použít naše nejrestriktnější firemní postupy.
Jake MuszynskiSystems Engineer

Zmírňujte hrozby bez ručně spravovaných rozsáhlých seznamů či vytváření překážek uživatelské produktivitě.

S Application Control můžete spravovat uživatelská oprávnění ručně, na strukturované úrovni a umožnit volitelné povýšení při výskytu výjimek. Navíc můžete zabránit neoprávněnému spuštění kódu a vynutit licencování software prostřednictvím našeho jedinečného modelu “trusted ownership”.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ APLIKACE

Snižujte zátěž svého IT. Ovládejte aplikace a uživatelská oprávnění snadno v vašem počítači a serverových prostředích.

LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ SCCM

Posuňte konfigurace řízení aplikace ke koncovým bodům. Sbírejte podrobnosti o událostech a auditu pomocí SCOM.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K SERVERU

Spravujte administrátorská práva ne-IT uživatelů omezením přihlašovacích práv na servery kvůli provádění jednotlivých úkolů.

VYVÁŽENÍ BEZPEČNOSTI A UŽIVATELSKÝCH POTŘEB

Naplňuje potřeby aplikací uživatelů, kdy a kde je potřebují, při zachování bezpečných koncových bodů, pro skvělou uživatelskou zkušenost.

Zlepšete ochranu pracovní stanice a serveru

Application Control pomáhá blokovat malware a chránit se proti zranitelnosti nulového dne při vyvážení uživatelských potřeb a firemních postupů zaměřených na obsah.