Asset Manager

Přestaňte plýtvat penězi a začněte optimalizovat. Získejte úplný přehled o svém IT majetku od nákupu po odstranění.
Správa majetku pevného hardwaru
Co to znamená vybudovat silný postup pro správu majetku? Zjistěte to od odborníků v oboru.
Podívejte se na webinář
Optimalizace životního cyklu majetku
Optimalizujte použití a výkon vašeho IT majetku a smluv.
Přečtěte si datový list
Nejlepší postupy
Držte se těchto 7 tipů na nejlepší postupy a vytěžte z vašeho IT majetku co nejvíce.
Podívejte se na infografiku
Mějte přehled o majetku

Celková optimalizace majetku

Asset Manager Cloud od Ivanti sleduje váš IT majetek, aby pro vás mohl lépe pracovat. Konfigurovatelný design řešení umožňuje definovat a sledovat vlastní tok práce nebo implementovat procesy připravené k použití.

Ať už spravujete software, hardware, server, klienta, virtuální nebo cloudový majetek, získáváte komplexní přehled o správě vašeho IT majetku. 

ivanti asset manager screenshot
Síla tohoto řešení spočívá v jeho celkovém zaměření na uživatele, velmi rychlé reakci a schopnosti zvyšovat produktivitu.

Získejte okamžité informace o majetku—kde je a jak se používá—abyste co nejvíc využili své investice do IT.

Zlepšete efektivitu

Šetřete čas a redukujte zdroje určené na správu vašeho majetku.

Omezte překročení výdajů

Snižte prostoje, zvyšte produktivitu a získejte přesný obraz vašeho IT prostředí pro lepší rozhodování.

Snižte riziko

Vyhněte se finančním rizikům a bezpečnostním hrozbám, redukujte krádeže a ztráty, instalujte aktualizace a zajistěte správné používání vašeho majetku.

Sledování životního cyklu

Konzistentní správa majetku od zprostředkování k objednání, příjmu, využití a likvidaci.

Úložiště majetku

Sledujte informace o majetku včetně identifikačních údajů, stavu životního cyklu, zásob, polohy a informací o záruce.

Katalog produktů

Přehled o zakoupeném a přiděleném majetku, současném stavu zásob nebo aktivních objednávkách zvyšuje rychlost zřizování, zatímco snižuje množství volání servisní podpoře.

Přehled o nákladech a smlouvách

Podávejte zprávy o výdajích za IT, počítejte a monitorujte stáří a hodnotu majetku. Prohlížejte a spravujte smlouvy efektivně a čiňte informovaná rozhodnutí při vyjednávání o smlouvách.

Skenování čárového kódu

Zrychlete vyhledávání údajů: skenujte majetek pro vyhledání nebo změnu informací nebo skenujte rozmanitý majetek jako součást sledování majetku.

Přesná a aktivovatelná statistika aktiv

Zjišťování v reálném čase, automatická rekonciliace a normalizace v minutách, předvyplněné úložiště aktiv.

Správa dodavatelů

Ukládejte informace o dodavatelích a seskupujte jejich výkon do výsledkové listiny dodavatelů, abyste zajistili efektivní spravování strategických dodavatelů.

Integrace se správou služeb

Úložiště majetku se rovněž integruje s CMDB správou vašich služeb pro aktuální informace o majetku, snadnou správu požadavků a lepší poskytování služeb.

V cloudu

Hostování v multi-tenant prostředí (multi-vlastnictví), technologické platformě v cloudu; certifikace ISO 27001. Asset Manager je rovněž dostupný v místě.

IT Reporting

Vytvářejte krásné dashboardy IT Asset Data.

Automatizace

Využijte automatizaci napříč vašimi IT systémy.

Spravujte aktiva odkudkoli

Mobilní aplikace pro správu vašich IT aktiv jak dálkově, tak na cestách. Vyhledejte aktiva, aktualizujte položky, zkontrolujte incidenty a použijte automatické rychlé akce.

Správa strategického IT majetku

Je čas přestat hasit požáry a začít se ve spojitosti se správou softwarového IT majetku chovat strategicky. Přehled o tom, kde se váš majetek nachází, kolik vás to stojí a jak si vede v průběhu jeho životního cyklu - od kolébky do hrobu - vám dává náskok k tomu, aby pro vás váš majetek mohl lépe pracovat.

asset manager screenshots