Connect Secure (VPN)

Přístup ke cloudu a datovému centru v režimu nulové důvěry.

Optimální výběr brány

Spolehlivý a bezpečný přístup znamená vyšší produktivitu a nižší náklady.

Stáhnout

Shoda koncových bodů

Zajišťuje shodu koncových bodů před udělením přístupu ke cloudu.

Stáhnout

Nepřetržitě aktivní VPN

Ochrana dat s nepřetržitě aktivní VPN

Stáhnout

Přehled řešení

Nekompromisní zabezpečený přístup

Nejrozšířenější SSL VPN pro organizace všech velikostí napříč všemi hlavními odvětvími.

Jednotný klient

Snižte složitost správy díky jedinému klientu pro vzdálený i onsite přístup.

Snadná integrace

Adresářové služby, identifikační služby, EMM/MDM, SIEM, NGFW.

Dynamické adaptivní vícefaktorové ověření

Biometrické ověření, TOTP, SAML 2.0, PKI, IAM a digitální certifikáty.

Stavová shoda koncových bodů

Zajistěte, aby byla všechna zařízení ve shodě s bezpečnostními požadavky, ještě než se připojí.

Jednotné přihlášení

Snadný, zabezpečený a zjednodušený přístup k onsite i cloudovým zdrojům.

Připojení v režimu nulové důvěry

Chraňte data v pohybu pomocí VPN, které jsou na vyžádání, podle počtu aplikací a nepřetržitě aktivní.

Datové centrum a vícecloudové prostředí

Přístup, který je jednoduchý, s dodržením shody a připravený na vícecloudové prostředí.

Centrální správa a viditelnost

Spravujte centrálně zásady a sledujte uživatele, zařízení, stav zabezpečení a přístupovou aktivitu.

Přístup bez klienta

Využívejte přítup k webovým aplikacím a virtuálním pracovním plochám bez nutnosti instalace.

Dodržování předpisů

Splňujte požadavky oborových norem a právních předpisů na přístup k datům a jejich ochranu.