Device Control

Snadno si vynucujte bezpečnostní postupy na přenosných zařízeních a šifrování dat.
Blesková ochrana
Nebo spíše, z flash disků... Zamkněte a znovu získejte kontrolu nad těmito a dalšími otravnými zařízeními, která jsou příliš často spojena se ztrátou dat a zranitelností.
Přečtěte si datový list
Bezpečnost na dosah
Držte krok se stále se měnícím bezpečnostním prostředím prostřednictvím webinářů, blogů a rozhovorů s odborníky.
Zjistěte více
Proaktivní bezpečnost
Podívejte se, proč je proaktivní přístup k ovládání zařízení důležitý pro ochranu vaší organizace před ztrátou dat a malware dříve, než vás s sebou strhnou dolů.
Podívejte se na video

Ovládání zařízení a portu

Proaktivní ochrana všech vašich koncových bodů

Chcete-li zlepšit produktivitu, musíte svým uživatelům poskytnout snadný přístup k datům, která jsou často mimo síť. Ale riziko otevření dveří malware a ztráty dat kvůli zařízením je skutečnou hrozbou. 

Ivanti Device Control poskytuje efektivní měřitelnou ochranu. Řešení Device Control je ideální pro servery, zařízení se stabilní funkcí (např. POS, ATM, systémy plateb na čerpacích stanicích) a tenké klientské nebo virtualizované koncové body, a umožňuje rychle identifikovat a uzamknout koncové body, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu mobilních zařízení a portů a aby se zabránilo neoprávněné instalaci a spuštění neznámých aplikací—a tak exponenciálně snížit možnosti útoku.

Získejte proaktivní přístup k datům a ovládání zařízení, aniž byste museli odložit uživatelskou produktivitu.

Vaši uživatelé potřebují snadný přístup k datům. Ale to může otevřít dveře pro ztrátu dat a malware. Ať už jsou zlomyslné nebo náhodné, tyto incidenty se mohou stát noční můrou. Vyjděte hrozbám vstříc tím, že snížíte možnosti pro útok, aniž způsobíte komplikace svým pracovníkům a vašemu podnikání.

Prevence krádeže dat
Zajistěte, aby nemohlo žádné neautorizované zařízení kopírovat data, a to bez ohledu na to, jak je připojeno.
Ochraňte koncové body před malware
Získejte lepší přehled a kontrolu nad vašimi zařízeními díky přístupu ke koncovým bodům, jako jsou nebezpečné zdroje Wifi/Bluetooth, flash disky, keyloggery a tiskárny.
Zlepšení bezpečnostních postupů
Spravujte zařízení a data centrálně pomocí bílé listiny / přístupu „výchozí odepření“.
Bezpečné nástroje pro produktivitu
Udržujte bezpečnost dat, aniž byste museli uživatelům odmítnout přístup k těmto nástrojům, když je potřebují.

Omezení kopírování dat

Implementujte omezení kopírování dat, filtrování podle typu souboru a vynucené postupy šifrování pro přesun dat na mobilní zařízení.

Přístup k BÍLÉ LISTINĚ zařízení

 Přidělujte jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů povolení pro autorizovaná přenosná zařízení a média.

Povolení založená na obsahu

Zhodnoťte a aplikujte postupy na všechna zásuvná zařízení typu „plug and play“ podle třídy, skupiny, modelu nebo specifického ID.

Dočasný přístup

Udělte svým uživatelům dočasný nebo naplánovaný přístup k přenosným zařízením, aby mohli přistupovat k tomu, co potřebují, v čase, kdy to potřebují.

Centralizovaná správa

Centrálně definujte a spravujte přístup uživatele, uživatelské skupiny, pracovní stanice a skupiny pracovní stanice k autorizovaným zařízením.

Řízení přístupu podle rolí

Přidělte uživatelům nebo skupinám uživatelů povolení na základě jejich identity Windows Active Directory nebo Novell eDirectory.

Flexibilní architektura

Naše řešení roste s vaším podnikáním. Kontrolujte přenosná zařízení v organizaci díky měřitelnému řešení a centrální databázi. 

Akční náhledy

Sjednoťte svá IT data bez skriptování. Větší transparentnost napříč zásobníky vám pomůže zůstat proaktivní a reaktivní na bezpečnostní hrozby. 

Odstraňte zranitelné stránky zařízení - bez komplikací.

Vaši uživatelé potřebují snadný přístup ke vstupním i výstupním datům v síti. Dejte jim možnost používat zařízení tam, kde je potřebují, aniž by zůstaly otevřené dveře pro útok.