Identity Director(od RES)Moderní identita a přístup pro digitální pracovní sílu.

LEPŠÍ ŘÍZENÍ IDENTITY

Postoj k identitě a přístupu založený na atributu.

ROI

STUDIE SPOLEČNOSTI FORRESTER - Průměrná návratnost za 8 měsíců.

IAM POHÁNĚNÉ PODMÍNKAMI

Nechte růst efektivitu správy a řízení identity.

IDENTITA PRACOVNÍHO TOKU A AUTOMATIZACE IVANTI

Spojte identitu se službami

Cloudová a mobilní zařízení transformovala způsob, jakým IT dodává služby do podnikání. Bez automatizovaného způsobu správy identit zažívá IT těžké časy spravování složitých pravidel přístupu. Ivanti Identity Director od RES poskytuje postoj k identitě a přístupu založený na atributu s automatickým zřizováním, pracovními toky a samoobslužnými funkcemi. Lidé získávají náležitou úroveň přístupu založenou na jejich identitě, která jim dává možnost zůstat produktivní, zatímco podnikání zůstává bezpečné.

Uvědomili jsme si, že potřebujeme něco víc než to, čeho bychom mohli dosáhnout pouze s produktem pro správu identity. Identity Director je jediné řešení, které nám poskytuje všechny funkce, které jsme hledali, v jednom integrovaném produktu.
Michiel BijleveldDirector of Business Support and IT

Poskytujte předvídatelný přístup k aplikacím, datům a službám na základě identity.

Ivanti Identity Director kombinuje pracovní tok identity a automatizaci Ivanti, aby pomohl podnikům vyvážit bezpečnost a produktivitu.

ZABEZPEČENÍ NASTUPUJÍCÍCH I ODCHÁZEJÍCÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Zaručte přístup pro bezpečný a produktivní první den a automaticky přizpůsobte práva tomu, jak se role zaměstnanců mění nebo opouštějí organizaci.

DEMONSTRACE SHODY

Konzistentně vynucujte postupy prostřednictvím automatizace.Sledujte a protokolujte přístup k citlivým aplikacím a datům a zjednodušujte audity.

ŘIĎTE IDENTITY EFEKTIVNĚ

Shromažďujte atributy z aktivního adresáře, lidských zdrojů, výplatních listin a systémů správy projektu a stanovte jednotnou uživatelskou identitu.

SPRÁVA ŽIVOTNÍHO CYKLU IDENTITY

Správa prostřednictvím auditovatelného pracovního toku a schvalovacích procesů. Kontrolujte přístupová práva a povolení, když se role mění.

SKLAD IDENTIT

Sbírejte informace o atributech a přístupu z existujících externích zdrojů.

AUTOMATIZOVANÉ ZŘIZOVÁNÍ

Zřiďte přístup k systémům, aplikacím a službám založený na identitě a zmírníte riziko lidské chyby a vyhnete se manuálnímu procesu.

VIZUÁLNÍ PRACOVNÍ TOKY

Automatizujte a spravujte výkon pracovních toků souvisejících s identitou.

CERTIFIKACE PŘÍSTUPU

Zefektivněte manuální procesy spojené s aktivitami atestace a řízení.

WEBOVÉ A MOBILNÍ SAMOOBSLUŽNÉ ŘEŠENÍ

Uživatelé mohou požádat, schvalovat a spravovat dostupné aplikace a služby společnosti prostřednictvím webového obchodu a mobilní aplikace.

RESETOVÁNÍ HESLA

Umožněte uživatelům obnovovat hesla pro federativní a nefederativní systémy jako součást pracovních toků identity.

API A INTEGRACE

Snadno se připojujte k systémům třetích stran. Využívejte předpřipravené a komunitní konektory.

Flexibilní rámec pro IAM, který rychle dodává hodnotu

Nespoléhejte se na statická řešení, která nedokážou udržet tempo s vašimi uživateli. Automatizované zřizování, pracovní toky a samoobslužné funkce vám umožní stanovit a posílit podmínky.