Ivanti Neurons for Discovery

Přesná a aktivovatelná statistika aktiv během minut.

Rozšiřte viditelnost, mějte jasný výhled, jednejte rozhodně
Úplná viditelnost IT aktiv je základem pro efektivní správu, zabezpečení a optimalizaci vašeho IT majetku.
Bílá kniha zdarma
Přesná a aktivovatelná statistika aktiv během minut.
Objevte, co je ve vaší síti, a rychle agregujte a harmonizujte data.
Podívejte se na to v akci
Mějte informace, co je ve vaší síti, za všech okolností
Přesná viditelnost vašich IT aktiv je kritická.
Zjistit proč

Ivanti Neurons for Discovery

Okamžitým připojením ke své síti objevte nová či neznámá zařízení

Ivanti Neurons for Discovery během několika minut poskytne přesné a užitečné informace o zařízeních. Automaticky objeví a mapuje spojení mezi klíčovými aktivy se službami a aplikacemi, které závisí na těchto aktivech.

Poznejte výhody viditelnosti v reálném čase použitím aktivního a pasivního skenování a ve spojení s konektory třetích stran. Objevte přínosy užitečných informací s normalizovanými daty hardwaru a softwaru, správa konfigurace a správa aktiv automaticky zobrazují informace o využití softwaru, společně s úplnými servisními mapami.

Cloudová integrace Ivanti Neurons/Mobilelron

Snadno propojte více zdrojů dat najednou

Propojte svou databázi objevů a inventáře s dalšími zdroji dat – od dat MobileIron Cloud až po informace o záruce hardwaru, licenční zásady dodavatele nebo nákup informací od prodejců.

Jeden zdroj pravdy v minutách, ne ve dnech

IT získá úplnou viditelnost a bude připraveno optimalizovat hodnoty majetku a zabezpečení a porozumí závislostem mapování skužeb. Žádné další měřicí tabulky a žádné další nejasná aktiva.

Přesná data

Objevte a inventarizujte veškerá aktiva IT v reálném čase, abyste zlepšili stav bezpečnosti.

Rychlost

Snižte z týdnů na minuty čas strávený agregací údajů o harmonizaci údajů o aktivách.

Optimalizujte náklady

Získejte maximum ze svých investic do aktiv. Dělejte informovaná rozhodnutí o výkonu a zdraví svých aktiv a vyhýbejte se zbytečným nákupům.

Prodloužení užitné doby

Identifikace kritických aktiv a potenciálních rizik za účelem dostupnosti služeb a aplikací.

Vyšší produktivita

Udržení produktivity zaměstnanců díky menším prostojů způsobených plánovanými i neplánovanými odstávkami.

Kompletní informace

Rychlá vizualizace servisních map pro aktiva v cloudu i na místě a přidružené vedlejší služby.