Ivanti Neurons for ASOC

Správa zranitelností na základě rizik pro aplikace

Spravujte zranitelnosti svého zásobníku aplikací na základě rizik. Ivanti Neurons for App Security Orchestration &; Correlation (ASOC) vám pomůže měřit a kontrolovat skutečná rizika pro vaši kybernetickou bezpečnost v zájmu lepší ochrany před ransomwarem a dalšími kybernetickými hrozbami.

Zlepšete bezpečnost svých aplikací

Rychle a informovaně rozhodujte o nasměrování vývoje oprav zranitelností a slabých míst pro lepší zabezpečení interních a zákaznických aplikací.

ASOC Dashboard

Získejte přehled o celém zásobníku aplikací

Získejte kompletní přehled o rizicích pro všechny aplikace v zásobníku od vývoje až po produkci. Ivanti Neurons for ASOC sjednocuje všechna data ze skenování aplikací, aby odhalil zranitelnosti a slabá místa a stanovil priority nápravy.

Funguje na principu normalizace všech nalezených zranitelností a skenů aplikací, které pak průběžně koreluje s aktivními hrozbami, aktuálně se objevujícími ve veřejných sítích, takže uživatelé okamžitě vědí, které z nich představují pro jejich organizaci největší riziko, a mohou dosáhnout na přesná místa v kódu, kde se v rámci zásobníku aplikací nacházejí.

Stanovujte priority podle rizika hrozby

Využijte kontextualizovanou perspektivu posouzení kybernetických hrozeb na základě rizik a zkraťte proces od odhalení zranitelností a slabých míst k nápravě z několika měsíců na několik minut.

Ivanti Neurons for ASOC provádí nepřetržité korelační srovnávání infrastruktury organizace s interními a externími údaji o zranitelnostech, informacemi o hrozbách, výsledky penetračních testů a kritičností podnikových aktiv a měří tak rizika, zajišťuje včasné varování pro nástroje obrany, předvídá útoky a stanovuje priority nápravy.

Zjednodušené procesy

Zvyšte míru kybernetické bezpečnosti a snižte čas a úsilí, které jsou k tomu zapotřebí, s užitím funkcí navržených pro maximalizaci provozní efektivity:

  • Průběžné korelační srovnávání a analýza bezpečnostních dat z různých zdrojů pomáhají uživatelům rychle získat kompletní informace o plánovaném útoku.
  • Scénáře umožňují automatizovat běžné nebo opakující se úlohy.
  • Automatizace smluv o úrovni služeb umožňují automatické nastavit termínů uzavření zranitelností.
  • Automatizovaná oznámení zajišťují výstrahy mimo platformu v téměř reálném čase.
  • Systémové filtry okamžitě informují o hrozbě nejkritičtějších zranitelností.

Lepší spolupráce

Usnadněte komunikaci mezi všemi stranami, které se podílejí na zajištění bezpečnosti, v rámci celé organizace včasným poskytováním informací relevantních pro jejich role. Ivanti Neurons for ASOC využívá řízení přístupu na základě rolí (RBAC), které umožňuje organizacím zajistit veškerému odpovědnému personálu bezpečný přístup k platformě.

V rámci platformy pak mají přístup k připraveným řídicím panelům koncipovaným specificky pro různé osoby, od bezpečnostních až po vedoucí pracovníky. Uživatelské widgety umožňují uživatelům vytvářet panely zcela přizpůsobené potřebám různých rolí a týmů.

Hlavní funkce a možnosti

Různé zdroje dat

Získejte široký přehled o kybernetických rizicích díky datům získaným ze skenerů aplikací (SAST, DAST, OSS, kontejner), nálezům zranitelností z více než 100 zdrojů a dalším.

Nástroj k detekci hrozeb

Získejte dokonalý přehled o zranitelnostech – například o těch, které jsou spojeny s ransomwarem – prostřednictvím informací o hrozbách získaných ze znalostní databáze Ivanti Neurons for Vulnerability Knowledge Base.

Hodnocení rizika zranitelnosti (VRR)

Rychle určete riziko, které zranitelnost představuje, pomocí číselného skóre, které zohledňuje její vnitřní atributy a kontext reálných hrozeb.

Ivanti RS³

Získejte kvantifikovaný pohled na rizikový profil vaší organizace prostřednictvím vlastní metodiky hodnocení.

Automatizace

Eliminujte celou škálu manuálních úkolů pomocí mnoha automatizačních funkcí platformy a umožněte svým zaměstnancům soustředit se na nápravná opatření.

Výstrahy a oznámení

Získejte okamžité povědomí o důležitých událostech prostřednictvím upozornění zasílaných z oznamovacího systému a použijte hluboké odkazy, které ostatní uživatele nasměrují na důležité informace.

Přizpůsobitelná organizace dat

Získejte poznatky umožňující aktivní reakci pomocí uživatelských widgetů, které umožňují vytvářet vlastní ovládací panely, a možnosti seskupování pro pivotování dat v seznamech.

Ovládací panely

Využijte vynikající možnosti vizuálního dotazování a zjišťování rizik napříč aktivy a infrastrukturou prostřednictvím připravených a přizpůsobitelných ovládacích panelů.

Filtry

S využitím filtrů založených na hrozbách nebo vytvářením a sdílením vlastních filtrů rychle zjistěte, jak se konkrétní hrozby projevují v prostředí vaší organizace.

Související produkty

Ivanti nabízí řadu řešení pro organizace, které přecházejí na správu zranitelností založenou na rizicích.

Máte otázky? Obraťte se na náš tým.

Risk-Based Vulnerability Management

Od odhalení zranitelností a slabých míst k nápravě se dostanete během několika minut – nikoli měsíců.

Vulnerability Knowledge Base

Zrychlete dobu potřebnou ke zmírnění následků díky přístupu k autoritativním a okamžitým informacím o hrozbách zranitelnosti.

Patch Management

Efektivní stanovení priorit a odstranění zranitelnosti, které pro vaši organizaci představují největší riziko.

Patch Intelligence

Pomocí přesných dat v reálném čase reagujte rychleji na hrozby a zkraťte dobu potřebnou k opravě.

Podívejte se na demonstrační verzi Ivanti Neurons for ASOC

Učiňte další krok na své cestě ke správě zranitelností na základě rizik.