Ivanti Neurons for Facilities

Naplňte potřeby obchodních operací prostřednictvím automatizace pracovních postupů zařízení a projektů díky Ivanti Neurons for Facilities.

Servis pro Everywhere Workplace

Zjistěte hodnotu rozšíření správy servisu po celé organizaci.

Datový list Ivanti Neurons for Facilities

Zjistěte, jak může řešení Ivanti Neurons for Facilities transformovat operace vašich zařízení.

Software pro správu budov: Vše, co potřebujete vědět

Zjistěte, jak automatizovat každodenní procesy, spravovat pracoviště, usnadnit komunikaci, sledovat vybavení, platby, rozpočet a mnoho dalšího.

Moderní a automatizované dodávání služeb zařízení

V současné atmosféře potřebují zařízení moderní přístup ke správě služeb více než kdy dřív. Na zařízeních nezávisí jen kontinuita podnikání, ale také snaha organizace o návrat do práce. S řešením Ivanti Neurons for Facilities můžete splnit potřeby podnikání automatizací pracovních postupů souvisejících s každodenními zakázkami, přidělováním práce, úlohami údržby a projekty souvisejícími se zařízeními.

Správa zakázek
Správa zakázek

Automatizujte celý životní cyklus zakázek od požadavku koncového uživatele po přidělení týmů a pracovníků. Přihlaste se a spravujte požadavky zaměstnanců podle pracoviště – a i podle zóny. Zaznamenávejte také čas, náklady a účetní doklady spojené s odvedenou prací. Získejte v reálném čase přehled o objemu a stavu zakázek i o stavu pracovišť a lokalit díky řídicím panelům podle rolí.

Znalostní báze zařízení
Znalostní báze zařízení

Navádějte zaměstnance k odpovědím na běžné otázky a poskytujte přístup k zásadám a protokolům bez nutnosti zapojení členů týmu zařízení. Udržujte zaměstnance v obraze a nechte opakované řešení stejných problémů minulosti.

Samoobsluha zaměstnanců
Samoobsluha zaměstnanců

Poskytujte zaměstnancům služby na vyžádání a pomozte jim, aby si většinu požadavků vyřešili sami. Získávejte od analytiků portálu cenné informace o zaměstnancích ke zlepšení služeb zařízení. Získávejte podrobnou analýzu z vyžádané i nevyžádané zpětné vazby z výsledků dotazníků k aktuálním tématům a důležitosti programu.

Návrat do práce
Návrat do práce

Podpořte návrat organizace do práce, ať už v osobním, vzdáleném či hybridním režimu. Plánujte efektivně úklidové služby, zásobování OOP, podporujte rozšířenou rezervaci lokalit pro zaměstnance a spravujte přístup k různým pracovištím, budovám a podlažím.

Ivanti Neurons for ITSM

Objevte synergie řešení Ivanti Neurons for HR Facilities a Ivanti Neurons for ITSM.