Ivanti Neurons for GRC

Získejte kontrolu nad náklady spojené s řízením rizik a kybernetickou bezpečností díky modernímu přístupu ke GRC

Servis pro Everywhere Workplace

Zjistěte, jaký užitek přinese rozšíření správy služeb vašim IT a všem ostatním funkcím vašeho podnikání.

Proč váš podnik potřebuje GRC řešení

Zjistěte, proč podniky denně čelí stále větším rizikům.

Technické údaje Ivanti Neurons pro GRC

Zjistěte, jak Ivanti Neurons pro GRC zbaví komplianci zbytečných dramat.

Automatizovaná a optimalizovaná integrovaná správa, řízení rizik a kompliance

Společnosti významně investují do technologií pro rozpoznání a prevence kybernetických hrozeb, avšak oblast legislativní a smluvní kompliance nadále řeší manuálně. Ivanti Neurons pro GRC umožňuje snadno sjednotit řízení GRC, takže všechny úřední dokumenty, citace, kontroly a rizika můžete sledovat v rámci jediného systému. Kompliance. Automatizovaná.

Ivanti nám umožňuje spravovat naše systémy tak, abychom mohli pacientům poskytovat tu nejlepší péči. Ivanti se pacientů sice nedotýká přímo, ale jeho nepřímý vliv je nesmírně důležitý. Díky silné podpoře můžeme o pacienty pečovat lépe a zároveň mít jistotu, že dodržujeme legislativní požadavky (například HIPAA, amerického zákona na ochranu zdravotních údajů pacientů), a že s pomocí sledování a správy aktiv lépe spravujeme naše koncová zařízení.

Bezkódová platforma

Platforma, která se přizpůsobí vašemu podnikání. Nemusíte najímat certifikované a drahé odborníky na její správu nebo rozšíření. Definujte vlastní, jedinečné činnosti řízení a zajistěte tak naplnění neustále se vyvíjejích a měnících požadavků.

Mapování kontroly

Eliminujte zátěž spojenou s dodržováním různých předpisů a norem díky možnosti importovat do systému jakýkoli dokument regulačního orgánu pro snadné mapování citací ve vztahu ke kontrolám zabezpečení a kompliance.

Adaptivní posuzování rizik

Posuzování rizik nemusí být manuální ani nekonzistentní. Získejte automatickou podporu při posuzování rizik pro zajištění efektivních a přesných výsledků.

Automatizované činnosti řízení

Opakující se a manuální úlohy nahraďte automatizovanými a organizovanými činnostmi řízení. Vy a váš tým se místo toho můžete soustředit na strategicky významnější a akutnější potřeby a současně eliminovat možnost chyby způsobené lidským faktorem.

Ivanti Neurons pro ITSM

Objevte synergii Ivanti Neurons pro GRC s Ivanti Neurons pro ITSM.