Ivanti Neurons for Patch Management

Správa záplat v cloudu na základě rizik

Upřednostňujte a záplatujte zranitelná místa na základě aktivního vystavení riziku, spolehlivosti záplat a shody zařízení s cloudovým řešením správy záplat od Ivanti.

Efektivně prioritizujte a opravujte zranitelná místa

Úniky dat a útoky ransomwaru jsou rok od roku častější a závažnější. Chraňte se před hrozbami plynoucími ze zranitelnosti softwaru přijetím přístupu ke správě záplat založeného na rizicích.

Prioritizace na základě rizika

Proaktivní záplatování proti aktivním zneužitím

Žádná organizace nemůže opravit všechny zranitelnosti ve svém prostředí. Ivanti Neurons for Patch Management poskytuje informace o známých způsobech zneužití a kontextu hrozeb pro zranitelná místa, čímž umožňuje stanovit priority nápravy na základě rizika, které je třeba eliminovat.

Hodnocení rizika zranitelnosti (VRR) od Ivanti vás navíc připraví k přijímání prioritních opatření na základě rizik lépe než skóre CVSS, protože zohledňuje jak údaje o zranitelnostech a hrozbách s nejvyšší mírou věrnosti, tak ověření zneužití vyhodnocená týmy vykonávajícími penetrační testování.

Spolehlivost a shoda záplat

Dosáhněte rychlejší SLA

Čím déle zůstávají zranitelná místa bez záplaty, tím více je podnik vystaven riziku útoku nebo ransomwaru.

Šetřete časem a předcházejte neúspěšnému zavedení záplat s využitím poznatků o spolehlivosti záplat získaným z hromadných dat o sociálních náladách a anonymizovaných dat o zavedeních. A zajistěte, aby zařízení zůstala v souladu s požadavky s viditelností zařízení, která se blíží SLA.

Věděli jste to?

Pokud byste v letech 2018-2020 záplatovali pouze kritické zranitelnosti CVSS v3, vaše pokrytí proti ransomwaru by činilo pouhých cca 35 %.

Cloudově nativní správa záplat

Přechod na cloudovou správu záplat

Ivanti Neurons for Patch Management je cloudově nativní řešení, které vám umožní přejít vlastním tempem z lokální správy (on-prem) na cloudovou správu záplat. Bez nutnosti kompletní a náhlé výměny starého systému za nový.

Tyto postupné přechody jsou umožněny jediným dokonale transparentním oknem, které poskytuje přehled o zařízeních spravovaných v cloudu i o zařízeních spravovaných prostřednictvím lokálních řešení Ivanti pro správu záplat.

Jediné okno

Zjednodušení procesu správy záplat

71 % profesionálů v oblasti IT a zabezpečení dat považuje záplatování za příliš složité a časově náročné.

Ivanti Neurons for Patch Management jako cloudové řešení pro správu záplat poskytuje přehled o všech koncových bodech ve vašem prostředí prostřednictvím jediného okna, takže není nutné přecházet mezi jednotlivými řešeními pro správu záplat.

Autonomní konfigurace záplat dále zvyšují provozní efektivitu distribucí důkladně otestovaných záplat na tisíce počítačů během několika minut.

Další zdroje

Případ správy záplat na základě rizik

Přečtěte si, proč podniky čelí rostoucímu riziku ransomwaru a jak se proti němu chránit.

Přečtěte si blog
Datový list Ivanti Neurons for Patch Management

Zjistěte, jak Ivanti Neurons for Patch Management umožňuje týmům IT zajistit lepší ochranu před hrozbami.

Stáhnout nyní
Přejděte na strategii nápravy zranitelností založenou na rizicích

Podívejte se, jak vám Ivanti pomáhá identifikovat skutečná rizika, která zranitelnosti představují, a podle toho stanovit priority reakce.

Zhlédnout