Ivanti Neurons for RBVM

Software pro správu zranitelností na základě rizik

Přepracujte svou strategii správy zranitelností na přístup založený na rizicích. Ivanti Neurons for RBVM umožňuje upřednostnit zranitelnosti, které představují největší riziko, a lépe tak chránit před ransomwarem a dalšími kybernetickými hrozbami.

Opusťte starší koncepty správy zranitelností

Měřte a kontrolujte skutečná rizika kybernetických hrozeb nástrojem pro správu zranitelností založeným na rizicích.

neurons for rbvm screenshot

Stanovujte priority podle rizika hrozby

Využijte kontextualizovanou perspektivu posouzení kybernetických hrozeb na základě rizik a zkraťte proces od odhalení zranitelností a slabých míst k nápravě z několika měsíců na několik minut.

Ivanti Neurons for RBVM provádí nepřetržité korelační srovnávání infrastruktury organizace s interními a externími údaji o zranitelnostech, informacemi o hrozbách, výsledky penetračních testů a kritičností podnikových aktiv a měří tak rizika, zajišťuje včasné varování pro nástroje obrany, předvídá útoky a stanovuje priority nápravy.

screenshot of rbvm funnel

Zjednodušené procesy

Zvyšte míru kybernetické bezpečnosti a snižte čas a úsilí, které jsou k tomu zapotřebí, s užitím funkcí navržených pro maximalizaci provozní efektivity:

  • Průběžné korelační srovnávání a analýza bezpečnostních dat z různých zdrojů pomáhají uživatelům rychle získat kompletní informace o plánovaném útoku.
  • Scénáře umožňují automatizovat běžné nebo opakující se úlohy.
  • Automatizace smluv o úrovni služeb umožňují automatické nastavit termínů uzavření zranitelností.
  • Automatizovaná oznámení zajišťují výstrahy mimo platformu v téměř reálném čase.
  • Systémové filtry okamžitě informují o hrozbě nejkritičtějších zranitelností.

Lepší spolupráce

Usnadněte komunikaci mezi všemi stranami, které se podílejí na zajištění bezpečnosti, v rámci celé organizace včasným poskytováním informací relevantních pro jejich role. Ivanti Neurons for RBVM využívá řízení přístupu na základě rolí (RBAC), které umožňuje organizacím zajistit veškerému odpovědnému personálu bezpečný přístup k platformě.

V rámci platformy pak mají přístup k připraveným řídicím panelům koncipovaným specificky pro různé osoby, od bezpečnostních až po vedoucí pracovníky. Uživatelské widgety umožňují uživatelům vytvářet panely zcela přizpůsobené potřebám různých rolí a týmů.

Hlavní funkce a možnosti

Různé zdroje dat

Získejte široký přehled o kybernetických rizicích na základě dat získaným ze síťových skenerů, nálezům zranitelností z více než 100 zdrojů a manuálním nálezům výzkumných týmů a týmů provádějících penetrační testování.

Nástroj k detekci hrozeb

Získejte dokonalý přehled o zranitelnostech – například o těch, které jsou spojeny s ransomwarem – prostřednictvím informací o hrozbách získaných ze znalostní databáze Ivanti Neurons for Vulnerability Knowledge Base.

Hodnocení rizika zranitelnosti (VRR)

Rychle určete riziko, které zranitelnost představuje, pomocí číselného skóre, které zohledňuje její vnitřní atributy a kontext reálných hrozeb.

Ivanti RS³

Získejte kvantifikovaný pohled na rizikový profil vaší organizace prostřednictvím vlastní metodiky hodnocení.

Automatizace

Eliminujte celou škálu manuálních úkolů pomocí mnoha automatizačních funkcí platformy a umožněte svým zaměstnancům soustředit se na nápravná opatření.

Výstrahy a oznámení

Získejte okamžité povědomí o důležitých událostech prostřednictvím upozornění zasílaných z oznamovacího systému a použijte hluboké odkazy, které ostatní uživatele nasměrují na důležité informace.

Přizpůsobitelná organizace dat

Získejte poznatky umožňující aktivní reakci pomocí uživatelských widgetů, které umožňují vytvářet vlastní ovládací panely, a možnosti seskupování pro pivotování dat v seznamech.

Ovládací panely

Využijte vynikající možnosti vizuálního dotazování a zjišťování rizik napříč aktivy a infrastrukturou prostřednictvím připravených a přizpůsobitelných ovládacích panelů.

Filtry

S využitím filtrů založených na hrozbách nebo vytvářením a sdílením vlastních filtrů rychle zjistěte, jak se konkrétní hrozby projevují v prostředí vaší organizace.

Související produkty

Ivanti nabízí řadu řešení pro organizace, které přecházejí na správu zranitelností založenou na rizicích.

Máte otázky? Obraťte se na náš tým.

App Security Orchestration & Correlation

Rozšiřte možností správy zranitelností na základě rizik na zásobník aplikací.

Vulnerability Knowledge Base

Zrychlete dobu potřebnou ke zmírnění následků díky přístupu k autoritativním a okamžitým informacím o hrozbách zranitelnosti.

Patch Management

Efektivní stanovení priorit a odstranění zranitelnosti, které pro vaši organizaci představují největší riziko.

Patch Intelligence

Pomocí přesných dat v reálném čase reagujte rychleji na hrozby a zkraťte dobu potřebnou k opravě.

Podívejte se na demonstrační verzi Ivanti Neurons for RBVM

Vydejte se na cestu ke správě zranitelností založené na rizicích.