Ivanti Neurons for Secure Access

Bezpečný základ pro Everywhere Workplace

Evaluace zdarma

Realizace sítí VPN a strategických iniciativ na principu nulové důvěry může být bez řádné správy zdlouhavé. Chcete-li tuto cestu zkrátit a vyzkoušet jiný přístup, promluvme si o tom, zda by pro vaši organizaci mohla být přínosná 30denní bezplatná asistovaná evaluace.

Zajištění základu pro bezpečný přístup kdekoli a odkudkoli

Všudypřítomná správa zásad a prostředí umožňující přístup k aplikacím a sítím.

 • Využití předností správy založené na cloudových řešeních
 • Podpora hybridního modelu IT (on-prem, cloud a edge)
 • Funguje v starších i nových prostředích Ivanti CS (VPN) a Ivanti Neurons pro ZTA

Secure Access přináší jeden koncept

Navrhněte a přizpůsobte svoji cedstu k SASE*

Žádný jiný dodavatel nepřináší jak schopnost modernizovat realizaci sítí VPN a transformovat je do architektury Zero Trust.

 • Snadná integrace stávajících a konfigurovaných VPN
 • Transformace do sítě s nulovou důvěrou (nejjednodušší cesta k Zero Trust)
 • Využijte výhody spojené s hlavním aspektem, kterým se Ivanti liší od konkurence – architekturou SDP (softwarem definované hranice sítě).

Secure Access nevyžaduje ŽÁDNÉ změny konfigurace

Efektivní správa

Automatizace a rozšířená správa = vyšší míra bezpečnosti a větší úspory času pro SecOps

 • Učte se z chování uživatelů a přizpůsobte mu bezpečnostní odezvu – jak při prvním nastavení, tak „za pochodu“
 • Využijte dokonale přehledné zobrazení všech bran, uživatelů, zařízení a aktivit v jednom okně
 • Ukončete zbytečné režijní náklady spojené se správou

Secure Access dosahuje pěti až dvacetinásobné úspory času potřebného na správu**

(*Secure Access Service Edge)

(**Ve srovnání s předchozí správou VPN)

Proč se rozhodnout pro Ivanti for Secure Access?

Ivanti Neurons for Secure Access umožňují zákazníkům modernizovat realizaci svých VPN sítí díky centralizování Ivanti Connect Secure (VPN) a Ivanti Neurons pro správu přístupu s nulovou důvěrou. Tato nová, cloudová koncepce správy umožňuje větší míru kontroly a přehledu o síti a stavu přístupu než kdy předtím.

Jediný základ

Jednotné cloudové rozhraní pro správu všech aspektů týkajících se bran Connect Secure a/nebo bran Zero Trust Access. Většina dodavatelů má samostatné klienty pro VPN, softwarové brány a přístup. nSA umožňuje správu současných bran VPN i bran VPN nové generace a kromě toho je schopen koexistence s řešeními VPN třetích stran.

Podpora hybridní cloudové konfigurace

Hlavní konstrukci správy tvoří cloudové řešení umožňující zjednodušené nastavení a správu. Tento přístup umožňuje rovněž správu bran a aktiv bez ohledu na jejich fyzické umístění. Cloud, on-prem nebo edge – nic není problém.

Správa konfigurace
 • Podporuje konfigurace brány
 • Konfigurační skupiny pro víceuzlovou správu konfigurace
Analýza chování uživatelů

Využívá analytická data ke snížení bezpečnostních rizik, odhalovaní anomálií, optimalizaci uživatelské zkušenosti a přizpůsobení se mobilní pracovní síle.

Správa životního cyklu brány

Umožňuje centralizovaný upgrade, downgrade a restart.

Rozšíření s integrací klientů třetích stran
 • Čistá rozhraní API pro snadnou integraci aplikací (IDP, SIEM, UEM, hodnocení zranitelnosti a ochrana koncových bodů)
 • Rozhraní REST API
Přehled

Demonstrační verze Neurons for Secure Access

Naučte se snadno konfigurovat a používat nSA

Příklady použití přístupu s nulovou důvěrou

Prosazování zásad granulárního přístupu
Prosazování zásad granulárního přístupu
 • Zvýšení bezpečnosti pro vzdálené uživatele
 • Omezení privilegovaného přístupu k aplikacím, prostředím a datům
 • Získání přehledu o viditelnosti, analýzách a chování uživatelů
 • Průběžné ověřování a prosazování aplikací, uživatelů a zařízení
 • Granulární zásady pomáhají prosazovat přístupové zásady HR v případě přestupujících, přicházejících i odcházejících pracovníků
Zvýšení flexibility podniku
Zvýšení flexibility podniku
 • Zvýšení flexibility podniku díky bezpečným a rychlým službám IT
 • Snížení nákladů na uživatele a nákladů na službu za současného zvýšení produktivity
 • Menší náklady spojené se šířkou pásma a kapacitními omezeními
Fúze a akvizice
Fúze a akvizice
 • Přidání uživatelského přístupu do více aplikací nebo datových center oddělením firemní integrace od konsolidace datových center
 • Přístup k externím prostředím je v tradičním modelu datového centra obtížný