Ivanti Neurons for Unified Endpoint Management (UEM)

Viditelnost všech vašich zařízení a automatizovaných operací.

Přesné a proveditelné vhledy do zařízení

Jediný zdroj relevantních informací o všech vašich zařízeních v řádu minut, nikoli dnů.

Další informace
Spravujte všechna svá zařízení efektivně

Náhledy uživatelů a zařízení redukují složitost, dlouhé čekací doby a vysoké náklady při eskalaci problému.

Další informace
Automatizovaná nápravná opatření

Rychlá diagnostika a náprava problémů.

Další informace

Ivanti Neurons for Unified Endpoint Management (UEM)

Zobrazte a spravujte všechny své koncové body

S Ivanti Neurons pro sjednocenou správu koncových bodů (UEM) získáte lepší přehled o všech svých aktivech – mobilních i tradičně spravovaných zařízeních. To vašemu IT týmu otevře cestu k hyperautomatizaci a vy budete moci provádět samostatnou nápravu chyb a zabezpečení zařízení a poskytovat svým zákazníkům personalizovanou, kontextuální zkušenost.

Jediný zdroj relevantních informací v řádu minut, nikoli dnů

Kompletní viditelnost IT a využití automatizace ke zvýšení produktivity.

Přesná data

Objevte a inventarizujte všechna zařízení v reálném čase pro lepší zabezpečení svých informačních aktiv.​

Rychlost

Zredukujte čas strávený agregací a harmonizací dat zařízení z týdnů na minuty.

Využití automatizace

Snadno a bez přepínání konzol spouštějte snadno automatizované operace, jako jsou uzamčení, vymazání nebo resetování zařízení.