Ivanti Neurons for Vulnerability Knowledge Base

Komplexní informace o hrozících zranitelnostech

Ivanti Neurons for VULN KB poskytuje bezpečnostním expertům přesné a okamžité informace o zranitelnostech a hodnocení zranitelností na základě rizik, vycházející z informací o reálných hrozbách.

Zrychlete hodnocení a prioritizaci zranitelností

Urychlete hodnocení zranitelností a stanovení jejich priorit díky přístupu k informacím o hrozících zranitelnostech v téměř reálném čase a využijte možnosti rychlého plánování strategií zmírnění a nápravy.

Vuln KB Screenshot

Získejte globální přehled

Přistupujte k podrobným informacím o všech zranitelnostech (CVE) a slabých místech (CWE), nejen o těch, které identifikovaly vaše skenery.

Ivanti Neurons for VULN KB vám umožní získat lepší povědomí o bezpečnostní krajině a pochopit, co se děje na globální úrovni – například které zranitelnosti jsou momentálně aktuální. Znalost toho, co může hrozba způsobit systémům, které mají pro vaši organizaci kritickou důležitost, vám pomůže tyto systémy lépe chránit před kybernetickými útoky.

Hloubková hodnocení

Na jednom místě najděte všechny potřebné informace o jednotlivých zranitelnostech nebo slabinách a s jejich pomocí identifikujte největší rizika pro vaši organizaci podle reálné možnosti zneužití.

Ivanti Neurons for VULN KB vám poskytuje automatizovanou a odborně vedenou sbírku směrodatných informací o hrozbách zranitelností. Její údaje pocházejí z maximálně ověřených zdrojů a od předních autorů v oboru.

Zkraťte průměrnou dobu potřebnou ke zmírnění dopadů

Vytvořte informované plány vycházející z kontextu hrozeb a zmírněte rizika plynoucí ze zranitelností a slabých míst, aniž byste museli čekat na výsledky skenování. Ivanti Neurons for VULN KB poskytuje okamžitý přístup k podrobným informacím o všech známých CVE a CWE, dokonce i o těch CVE pocházejících od certifikačních organizací (CNA), které ještě nebyly oficiálně vyhodnoceny NVD.

Hodnocení rizik zranitelnosti (VRR) je navíc neustále aktualizováno na základě skutečných informací o hrozbách, aby týmy zabezpečení a IT měly vždy aktuální přehled o kybernetických rizicích, kterým jejich organizace čelí.

Komplexní perspektivy zranitelnosti

Ivanti Neurons for VULN KB zahrnuje všechny perspektivy rizika zranitelnosti:

  • Podrobnosti NVD o CVE a CWE.
  • Identifikované možnosti vzdáleného spuštění kódu (RCE) a zvýšení oprávnění (PE).
  • Zneužití a malware vyžité jako zbraň.
  • Související zneužití aktuálně kolující veřejnými sítěmi
  • Vazby na varianty ransomwaru.
  • Spojení se skupinami APT.
  • Ivanti VRR.

Hlavní funkce a možnosti

Různé zdroje dat

Získejte široký přehled o kybernetických rizicích díky platformě, která přijímá nálezy zranitelností z více než 100 nezávislých zdrojů rozšířené o manuální nálezy výzkumných týmů a týmů provádějících pen testování.

Přístrojový panel Vulnerability KB

Využijte přehledné vizualizace zranitelností a slabých míst, včetně kontextu hrozeb, ke zlepšení procesů správy zranitelností.

Zobrazení seznamu zranitelností

V databázi Ivanti najdete podrobné informace o všech známých zranitelnostech a všechny související údaje o hrozbách, jako jsou trendy, ransomware, zneužití a další.

Zobrazení seznamu slabých míst

Přistupujte k úplnému seznamu dostupných slabých míst softwaru podle definicí MITRE a k podrobným informacím o každém z nich.

Hodnocení rizika zranitelnosti (VRR)

Rychle určete riziko, které zranitelnost představuje, pomocí číselného skóre, které zohledňuje její vnitřní atributy a kontext reálných hrozeb.

Výstrahy a oznámení

Získejte okamžité povědomí o důležitých událostech prostřednictvím upozornění zasílaných z oznamovacího systému a použijte hluboké odkazy, které ostatní uživatele nasměrují na důležité informace.

Související produkty

Ivanti nabízí řadu řešení pro organizace, které přecházejí na správu zranitelností založenou na rizicích.

Máte otázky? Obraťte se na náš tým.

Risk-Based Vulnerability Management

Od odhalení zranitelností a slabých míst k nápravě se dostanete během několika minut – nikoli měsíců.

App Security Orchestration & Correlation

Rozšíření možností správy zranitelností na základě rizik na zásobník aplikací.

Patch Management

Efektivní stanovení priorit a odstranění zranitelnosti, které pro vaši organizaci představují největší riziko.

Patch Intelligence

Pomocí přesných dat v reálném čase reagujte rychleji na hrozby a zkraťte dobu potřebnou k opravě.

Podívejte se na demonstrační verzi Ivanti Neurons for VULN KB

Přistupte k nápravě rychleji díky informacím o hrozbách v oblasti zranitelností, které máte k dispozici takřka v reálném čase.