Ivanti Neurons for ITAM

Přestaňte plýtvat penězi a začněte optimalizovat. Získejte úplný přehled o svém IT majetku od nákupu po odstranění.
Vytěžte více ze svých IT aktiv

5 důvodů, proč je ITAM klíčem k vašemu podnikání.

Podívejte se na webinář
Řízení životního cyklu aktiva
Optimalizujte použití a výkon vašeho IT majetku a smluv.
Přečtěte si datový list
Správa služeb a aktiv

5 důvodů, proč jsou ITSM & ITAM lepší společně.

Podívejte se na infografiku

Mějte přehled o majetku

Celková optimalizace majetku

Ivanti Neurons for ITAM zkonsoliduje údaje vašich IT aktiv a umožní vám sledovat je, konfigurovat, optimalizovat a strategicky řídit po celou dobu jejich životního cyklu. Konfigurovatelný design øešení umožòuje definovat a sledovat vlastní tok práce nebo implementovat procesy pøipravené k použití.

Ať už spravujete software, hardware, server, klienta, virtuální nebo cloudový majetek, získáváte komplexní přehled o správě vašeho IT majetku.

ivanti asset manager screenshot

Získejte okamžité informace o majetku—kde je a jak se používá—abyste co nejvíc využili své investice do IT.

Zlepšete efektivitu

Šetřete čas a redukujte zdroje určené na správu vašeho majetku.

Omezte překročení výdajů
Snižte prostoje, zvyšte produktivitu a získejte přesný obraz vašeho IT prostředí pro lepší rozhodování.
Snižte riziko
Vyhněte se finančním rizikům a bezpečnostním hrozbám, redukujte krádeže a ztráty, instalujte aktualizace a zajistěte správné používání vašeho majetku.

Sledování životního cyklu

Konzistentní správa majetku od zprostředkování k objednání, příjmu, využití a likvidaci.

Úložiště majetku

Sledujte informace o majetku včetně identifikačních údajů, stavu životního cyklu, zásob, polohy a informací o záruce.

Katalog produktů

Přehled o zakoupeném a přiděleném majetku, současném stavu zásob nebo aktivních objednávkách zvyšuje rychlost zřizování, zatímco snižuje množství volání servisní podpoře.

Přehled o nákladech a smlouvách

Podávejte zprávy o výdajích za IT, počítejte a monitorujte stáří a hodnotu majetku. Prohlížejte a spravujte smlouvy efektivně a čiňte informovaná rozhodnutí při vyjednávání o smlouvách.

Skenování čárového kódu

Zrychlete vyhledávání údajů: skenujte majetek pro vyhledání nebo změnu informací nebo skenujte rozmanitý majetek jako součást sledování majetku.

Přesná a aktivovatelná statistika aktiv

Zjišťování v reálném čase, automatická rekonciliace a normalizace v minutách, předvyplněné úložiště aktiv.

Správa dodavatelů

Ukládejte informace o dodavatelích a seskupujte jejich výkon do výsledkové listiny dodavatelů, abyste zajistili efektivní spravování strategických dodavatelů.

Integrace se správou služeb

Úložiště majetku se rovněž integruje s CMDB správou vašich služeb pro aktuální informace o majetku, snadnou správu požadavků a lepší poskytování služeb.

V cloudu

Hostování v multi-tenant prostředí (multi-vlastnictví), technologické platformě v cloudu; certifikace ISO 27001. Ivanti Neurons for ITAM je rovněž dostupný v místě.

IT Reporting

Vytvářejte krásné dashboardy IT Asset Data.

Automatizace

Využijte automatizaci napříč vašimi IT systémy.

Spravujte aktiva odkudkoli

Mobilní aplikace pro správu vašich IT aktiv jak dálkově, tak na cestách. Vyhledejte aktiva, aktualizujte položky, zkontrolujte incidenty a použijte automatické rychlé akce.

Správa strategického IT majetku

Je čas přestat hasit požáry a začít se ve spojitosti se správou softwarového IT majetku chovat strategicky. Přehled o tom, kde se váš majetek nachází, kolik vás to stojí a jak si vede v průběhu jeho životního cyklu - od kolébky do hrobu - vám dává náskok k tomu, aby pro vás váš majetek mohl lépe pracovat.

asset manager screenshots