man looking at a tablet
Ivanti Neurons Patch for MEM

Publikujte aktualizace aplikací třetích stran do nástroje Intune

Ivanti Neurons Patch for MEM (Microsoft Endpoint Manager) rozšiřuje Microsoft Intune o možnost zahrnutí aktualizací aplikací třetích stran. Jeho informace o hrozbách a záplatách pomáhají organizacím správně stanovit priority pro nápravu zranitelností softwaru třetích stran.

Na základě rizik. Cloudově nativní.

Lepší ochrana před hrozbami vyplývajícími ze zranitelností v aplikacích třetích stran díky rozšíření nástroje Intune o publikování záplat třetích stran na základě rizik, a to bez dodatečné infrastruktury.

patch for meme screenshot

Rozšíření služby Intune o publikování záplat třetích stran

Maximalizujte návratnost investice do nástroje Intune a zároveň se chraňte před hrozbami, které vyplývají ze zranitelností v aplikacích třetích stran, pomocí nástroje Ivanti Neurons Patch for MEM.

Publikováním aktualizací aplikací třetích stran z platformy Ivanti Neurons přímo do Intune, umožňuje toto cloudově nativní řešení týmům IT nasazení těchto aktualizací spolu s aktualizacemi operačního systému a aplikací Microsoft v rámci Intune jako součást stávajících pracovních postupů správy životního cyklu aplikací.

man working on a laptop

Proaktivní ochrana před aktivním zneužitím

Žádná organizace nemůže opravit všechny zranitelnosti ve svém prostředí. Ivanti Neurons for MEM poskytuje informace o známých způsobech zneužití a kontextu hrozeb pro zranitelná místa – včetně vazeb na ransomware – a umožňuje stanovit priority nápravy na základě rizika, které je třeba eliminovat.

Hodnocení rizika zranitelnosti (VRR) od Ivanti vás navíc připraví k přijímání prioritních opatření na základě rizik lépe než základní skóre CVSS, protože zohledňuje jak údaje o zranitelnostech a hrozbách s nejvyšší mírou věrnosti, tak ověření zneužití vyhodnocená týmy vykonávajícími penetrační testování.

woman at a computer

Vyhněte se neúspěšnému nasazení záplat

Ušetřete čas a vyhněte se neúspěšnému nasazení záplat díky předem otestovaným aktualizacím aplikací a přehledu o spolehlivosti záplat. Společnost Ivanti důkladně testuje každý vytvořený balík záplat, aby zajistila jejich funkčnost v celé řadě verzí aplikací a operačních systémů.

K dalšímu posílení vaší důvěry slouží poznatky o spolehlivosti záplat získané z hromadných dat o sociálních náladách a anonymizované telemetrie nasazení záplat, které vám umožní vyhodnotit aktualizace aplikací na základě jejich spolehlivosti v reálných prostředích ještě před jejich nasazením.

man looking at code

Zjednodušení procesu správy záplat

Využijte řadu užitečných funkcí aplikace Ivanti Neurons Patch for MEM pro zvýšení efektivity provozu:

  • Automatické publikování aktualizací aplikací třetích stran do nástroje Intune, jakmile jsou k dispozici (automatické publikování je volitelné).
  • Dosáhněte spolehlivějšího záplatování pomocí předem otestovaných aktualizací aplikací ve spojení s informacemi o spolehlivosti záplat.
  • Efektivní stanovení priorit oprav pomocí informací o hrozbách.
  • Zlepšete provozní spolupráci mezi týmy zabezpečení a provozu IT díky přístupu k informacím o zneužití a malwaru.
man working at a desk

Hlavní funkce a možnosti

Cloudově nativní řešení

Zákazníci Intune mohou své zátěže spojené se záplatováním zcela přesunout do cloudu a dosáhnout vize společnosti Microsoft o moderní správě bez jakékoli další infrastruktury.

Katalog záplat

Využijte katalog předem otestovaných aktualizací aplikací, který je neustále upravován odborníky společnosti Ivanti, specializovanými na obsah záplat, pro spolehlivější záplatování s menším počtem selhání.

Jednotné zobrazení ovládacího panelu

Konfigurujte publikační pravidla pro všechny produkty v katalogu záplat Ivanti Neurons Patch for MEM a přistupujte k podrobnému protokolu aktualizačních aktivit z přehledného uživatelského rozhraní.

Informace o hrozbách umožňující okamžitou reakci

Stanovte priority nápravy na základě rizik, která je třeba eliminovat, na základě informací o známých zneužitích a kontextu hrozeb pro zranitelnosti - včetně vazeb na ransomware.

Přehled o spolehlivosti záplat

Soustřeďte své úsilí při testování a zkraťte dobu potřebnou k záplatování využitím informací z dat o hromadném nasazení záplat a údajů o náladách veřejnosti pro lepší pochopení spolehlivosti záplat.

Automatické zveřejňování aplikací

Automaticky publikujte aktualizace aplikací třetích stran do nástroje Intune, aby byly nasazeny, jakmile jsou k dispozici.

Související produkty

Společnost Ivanti nabízí řadu produktů pro správu záplat, které splňují jedinečné potřeby každé organizace.

Máte otázky? Obraťte se na náš tým.

Záplata pro MEM

Automatizujte proces zjišťování a nasazování aktualizací aplikací třetích stran buď lokálně, nebo z cloudu pomocí MECM.

Ivanti Neurons for Patch Management

Stanovte priority a odstraňte zranitelnosti, které pro vaši organizaci představují největší riziko.

Patch for Endpoint Manager

Rychlá detekce a náprava zranitelností v systémech Windows, macOS, Linux a stovkách aplikací třetích stran.

Endpoint Security for Endpoint Manager

Získejte vícevrstvé zabezpečení pomocí nástroje, který kombinuje správu zabezpečení koncových bodů s kontrolou aplikací a automatizovanou správou záplat.

Vyzkoušejte Ivanti Neurons Patch for MEM

Zjistěte, jak můžete rozšířit implementaci nástroje Intune o možnostech aktualizace aplikací třetích stran bez nutnosti další infrastruktury.