Ivanti Neurons for Zero Trust Access

Přístup s nulovou důvěrou pro Everywhere Workplace

Evaluace zdarma

Iniciativy pro režim nulové důvěry mohou být neúnosně dlouhé. Chcete-li tento proces urychlit a zkusit jiný přístup, můžeme prodiskutovat, zda by pro vaši organizaci byla přínosná 30denní řízená evaluace zdarma.

Zabezpečený přístup kdekoli

Implementace konzistentních bezpečnostních zásad pro všechny uživatele, zařízení a přístup k aplikacím a zajištění mikrosegmentace sítě účinně reagující na škodlivé subjekty.

Zrychlení obchodní aktivity

Bezpečná aktivace a deaktivace nových cloudových zdrojů s nepřetržitě ověřovaným podmíněným přístupem. Správa přístupu prostřednictvím jediného klienta pro všechny přístupy k aplikacím a VPN.

Princip nulové důvěry – v rychlosti, která vám vyhovuje

Zavedení přístupu v režimu nulové důvěry s lokačně nezávislými perimetry vyžaduje flexibilní koncepci. Eliminujte zásadní přestavbu síťové architektury a současně zajistěte zabezpečení uživatelů, zařízení a aplikací z kteréhokoli místa na světě.

Proč zvolit pro přístup s nulovou důvěru právě Ivanti?

Ivanti Neurons for Zero Trust Access využívá síť k vytvoření zabezpečeného připojení mezi zařízením a aplikací, eliminuje náklady spojené se šířkou pásma a přenosem dat prostřednictvím bran, zatímco nepřetržitě ověřuje uživatele, jejich zařízení a aplikace na základě granulárních omezení.

Jednotný klient

Jediný klient pro řešení řízení přístupu. Většina dodavatelů má samostatné klienty pro VPN, softwarové brány a přístup.

Webové řešení

Využívá síť k vytvoření zabezpečeného připojení mezi zařízením a aplikací a eliminuje tak náklady spojené se šířkou pásma a přenosem dat prostřednictvím bran.

Granulární zabezpečení

Nepřetržitě ověřuje uživatele, zařízení i aplikaci na základě granulárních omezení.

Snadná implementace

Snazší implementace zásad granulárního a podmíněného přístupu.

Úspora zdrojů

Nevyžaduje vytváření kopie zařízení a nahrazuje  dodávku SaaS a jmenovitého uživatele.

Ochrana dat

Ovládací panel nikdy nepracuje s daty zákazníků, čímž snižuje rizika pro ochranu dat.

Úspora nákladů

Žádné poplatky za další brány nebo přenos dat.

Dema použití Ivanti Neurons for Zero Trust Access

Naučte se snadno konfigurovat a používat nZTA

Příklady použití přístupu s nulovou důvěrou

Prosazování granulárních zásad
Prosazování granulárních zásad
  • Zvýšení bezpečnosti pro vzdálené uživatele
  • Omezení privilegovaného přístupu k aplikacím, prostředím a datům
  • Získání přehledu o viditelnosti, analýzách a chování uživatelů
  • Průběžné ověřování a prosazování aplikací, uživatelů a zařízení
  • Granulární zásady pomáhají prosazovat zásady přístupu HR v případě přestupujících, přicházejících i odcházejících pracovníků
Zvýšení obchodní aktivity
Zvýšení obchodní aktivity
  • Zvýšení obchodní aktivity prostřednictvím zabezpečení a zrychlení služeb IT
  • Snížení nákladů na uživatele a nákladů na službu za současného zvýšení produktivity
  • Menší náklady spojené se šířkou pásma a kapacitními omezeními
Fúze a akvizice
Fúze a akvizice
  • Přidání uživatelského přístupu do více aplikací nebo datových center oddělením firemní integrace od konsolidace datových center
  • Implementace přístupu k externím prostředím je v tradičním modelu datového centra obtížný