Ivanti AppStation

Správa mobilních aplikací

Organizace s větším počtem sezónních nebo smluvních pracovníků potřebují jediné řešení MAM pro bezpečné vybavení svého personálu mobilními aplikacemi potřebnými pro výkon práce. AppStation poskytuje bezpečný přístup ke schváleným aplikacím na spravovaných i nespravovaných mobilních zařízeních.

Zajistěte přístup ke schváleným aplikacím

Pro řadu firem se dynamika pracovní síly změnila. Pryč je doba budování kariéry v rámci jedné firmy. Řada společností přešla k využívání smluvních dodavatelů pro krátkodobé i dlouhodobé pracovní role. 20 % pracovního trhu tvoří smluvní pracovníci a očekává se, že se tento podíl v příštím desetiletí zvýší na celou polovinu.

Manažeři musí v tomto prostředí rychle najímat a začleňovat smluvní pracovníky, aby mohli zajistit rychlé škálování podnikových provozů a zároveň musí minimalizovat rizika spojená se ztrátou podnikových dat a zajistit dodržování podnikových zásad. Tím, že zajišťuje aplikace, které obsahují citlivé údaje, je AppStation životně důležitou komponentou těchto operací.

Povolte přístup ke specifickým aplikacím

Zabezpečený přístup

AppStation poskytuje bezpečný přístup ke schváleným aplikacím na nespravovaných a spravovaných mobilních zařízeních.

Podpora smluvních pracovníků

Organizace s velkým počtem mobilníh sezónních a smluvních pracovníků potřebují řešení MAM.

Integrovaná obrana před hrozbami

Vedle zabezpečeného přístupu je AppStation také jediným řešením MAM s integrovanou obranou před hrozbami.

Zjistěte, jak se Ivanti stará o bezpečí svých zákazníků ve světě bez hranic a omezení