Zabezpečte zařízení řešením Mobile Threat Defense

Braňte se hrozbám cílícím na mobilní zařízení a účinně je řešte.

Ochrana před phishingem na mobilních zařízeních

Využijte vrstvený přístup k ochraně před phishingem a řešení problémů a nabídněte své organizaci to nejlepší zabezpečení.

 • Zajistěte a udržte 100% osvojení uživateli.
 • Využijte strojové učení a vyhledávání phishingových adres URL v zařízení – není nutné připojení přes Wi-Fi ani mobilní data.
 • Aktivujte cloudové vyhledávání phishingových adres URL ke zlepšení schopnosti detekce.
 • Vybalancujte zabezpečení a soukromí. ​

Snadné nasazení

Řešení Ivanti Mobile Threat Defense (MTD) je integrované do Ivanti UEM pro mobilní klienty, aby mohli správci dosahovat 100% osvojení uživateli.

 • K nasazení a aktivaci MTD na spravovaná zařízení Android a iOS není nutná žádná akce uživatele.
 • Braňte se hrozbám cílícím na mobilní zařízení a účinně je řešte – stejně jako hrozby na úrovni zařízení, sítě i aplikací.
 • Vytvořte a prosazujte zásady kompatibility, aby uživatelé nemohli MTD deaktivovat nebo odebrat ze svého zařízení.

Na rychlosti záleží

 • Algoritmy strojového učení poskytují okamžitý a průběžný přehled o škodlivých hrozbách ve všech chráněných zařízeních Android a iOS.
 • Získejte přehled v reálném čase o aplikacích nainstalovaných v zařízeních uživatelů.
 • Zlepšete rozhodování s využitím analýz a podrobných přehledů, které vám poskytnou hodnocení hrozeb, vysvětlení rizik a možné důsledky.

Průběžný přehled a hodnocení aplikací

 • Zjistěte snadno, kolik uživatelů má na svých zařízeních rizikové aplikace.
 • Aktivně prostřednictvím zásad používání aplikací povolte bezpečné a zakažte nebezpečné aplikace.
 • Povolte či zakažte aplikace podle skóre rizika, chování aplikací, domén, certifikátů, sdíleného kódu a síťové komunikace.
 • Nahrajte libovolnou aplikaci k analýze prostřednictvím odkazu URL na obchod s aplikacemi nebo skutečného souboru.

Podrobná kontrola

 • Odhalte rychle mobilní aplikace, které odporují zásadám kompatibility vaší organizace, a přijměte nezbytná nápravná opatření.
 • Filtrujte mobilní aplikace podle různých charakteristik, například shromažďování lokalizačních dat, čtení SMS nebo záznam obrazovky.
 • Dostávejte oznámení, pokud mají nově vytvořené aplikace charakteristiky, které jste určili jako rizikové, a příslušné aplikace zakažte.
 • Využijte souhrnné přehledy zabezpečení mobilních aplikací a rizik pro soukromí a rozhodujte se rychleji a informovaněji.

Flexibilní zajišťování kompatibility podporuje produktivitu uživatelů

 • Vybírejte ze seznamu akcí pro podrobnou kompatibilitu, které mohou být buď zahájené serverem, nebo na úrovni zařízení.
 • Vytvářejte a aplikujte různé místní konfigurace nápravných opatření pro různé skupiny uživatelů.
 • Zkraťte „kill chain“ útoků přeměnou mobilního zařízení na kontrolní bod prosazování zásad, a zkraťte tak čas detekce hrozeb a útoků.

Zlepšete své zabezpečení

Vícevrstvý přístup k zabezpečení nabízí tu nejlepší ochranu před dnešními hrozbami pro mobilní zařízení.

Detekujte a řešte phishingové útoky na mobilních zařízeních
Detekce hrozeb pro mobilní zařízení s využitím strojového učení
Kompletní ochrana před phishingem na mobilních zařízeních

Výhody řešení Ivanti Mobile Threat Defense

Univerzální aktivace

Zvyšte zabezpečení své organizace dosažením 100% uživatelské aktivace. 

Nákladově efektivní operace

Aktivní ochrana před zbytečnými výdaji omezením expozice, sankcí a poškození reputace. 

Informace o hrozbách non-stop

Algoritmy strojového učení poskytují neustále informace o hrozbách, i offline. 

Využitelné informace

Využijte hodnocení hrozeb a získejte informace k určení odpovídajících akcí k zajištění kompatibility. 

Zmírnění ztráty dat

Akce k zajištění kompatibility a oznámení o hrozbách na zařízení zmírňují ztrátu dat. 

Flexibilní nasazení

Na výběr jsou možnosti nasazení onsite i flexibilně v cloudu. 

Zabezpečení pro Everywhere Workplace