Optimalizátor pro SAPPřevezměte kontrolu nad svými licencemi SAP

Plaťte jen za to, co používáte

Přestaňte přeplácet licence za SAP. Začněte spravovat své licence na základě skutečného používání.

Zaměřte se na nepřímý přístup

Získejte přehled a mějte své náklady pod kontrolou.

Proplujte příštím auditem

Získejte 8 nejlepších tipů, které vám pomohou hladce proplout vaším příštím auditem licencí SAP.

Optimalizace licencí SAP

Seznamte se s vaším používáním systému SAP, optimalizujte své náklady na licence SAP a buďte připraveni na příští audit licencí SAP

Licenční model SAP je komplexní a vy si nemusíte uvědomovat, že existují uživatelé s nepřímým přístupem využívající data SAP prohlížením zpráv v jiných aplikacích. Můžete také přeplácet špatně klasifikované profesionální uživatelské licence, které ve skutečnosti nepotřebujete. Optimalizátor pro SAP od Ivanti vám poskytuje přehled a inteligenci, aby vám zajistil správné licencování založené na aktuálním používání, podporu pro redukování odpovědnosti plynoucí z nepřímého přístupu nebo špatně klasifikovaných uživatelů a vyzbrojil vás pro vaše další vyjednávání o smlouvě a nadcházejícím auditu systému SAP.

Jsme velmi ohromeni úsporami při používání Optimizer for SAP. Byli jsme schopni identifikovat více než 3 000 nadbytečných uživatelských účtů a identifikovat nedostatky našeho softwarového nástroje, o kterých jsme nevěděli. Automatizací tohoto procesu jsme ušetřili obrovské množství manuální práce. Jsme tak šťastní, že jsme zvolili Optimizer for SAP.
SAP ManagerOil & Gas Company

Optimalizujte své investice do systému SAP a převezměte kontrolu nad jeho licencemi

Počítání aktivních a neaktivních uživatelů, spoléhání na manuální metody pro klasifikování uživatelů a přidělování typů licencí SAP už nedosahuje kýžených výsledků a zabírá významné organizační zdroje. Optimalizátor pro SAP od Ivanti vám poskytuje efektivní kontrolu nad vašimi licencemi SAP a automatizuje proces spravování licencí, zatímco kombinuje uživatelskou inspekci a metody analýzy chování uživatele. Navíc vám šetří čas a vaše zdroje.

Získejte přehled

Poznejte, kdo používá SAP, identifikujte uživatele s nepřímým přístupem a eliminujte neaktivní a duplicitní účty.

Plaťte jen za to, co používáte

Objevte 5 jednoduchých způsobů, jak redukovat vaše náklady na licence SAP.

Trumfněte váš příští audit licencí SAP

Připravte se na váš příští audit licencí SAP. Objevte těchto 8 tipů a trumfněte váš příští audit.

Optimalizace založená na používání

Reklasifikace licencí založená na aktuálním chování uživatele a ne na hypotetických metodách nebo autorizaci.

Neaktivní a duplicitní uživatelé

Identifikace neaktivních a duplicitních uživatelů pro okamžité úspory a opětovný odběr licencí.

Elegantní přidělení

Automatické porovnávání uživatelů napříč systémy a aplikacemi pro vyhnutí se duplicitním licencím.

Nepřímý přístup

Identifikace podezřelých uživatelských účtů a upozornění na potenciální nepřímý přístup.

Přehled v reálném čase

Grafická a statistická prezentace využití licence SAP v reálném čase.

Odesílání zpráv o auditu

Podrobné zprávy o auditu pro každého uživatele pomocí aktuální a optimalizované klasifikace licencí.

Automatická analýza

Automatická analýza založená na používání v porovnání s licenční smlouvou pro zajištění shody.

Rychlá implementace

Rychlá, snadná a nerušivá instalace, externí k systémům SAP bez nutnosti změn.

Jasný přehled o vaší aktuální situaci s licencemi během několika minut implementace.

Získejte přehledy, které potřebujete, abyste začali licencování založené na vašem aktuálním využívání systému SAP a skliďte okamžité výhody plynoucí z identifikace neaktivních a duplicitních uživatelů a vypořádání se s nepřímým přístupem.