Patch for Endpoint Manager

Držíte krok s konstantním proudem bezpečnostních hrozeb a patchů a zatěžujete svůj IT tým? Přidejte Patch for Endpoint Manager od Ivanti pro hodnocení, testování a aplikaci OS a oprav aplikace v celém podniku—automaticky.
Bezbolestné opravy
Objevte, zpřístupněte a opravte tisíce rozsáhlých klientských systémů, aniž byste ovlivnili svou síť uživatelů.
Stáhněte si
Bezpečnost začíná zde
Vícevrstvá bezpečnostní strategie začíná u oprav.
Přečtěte nyní
Bezpečnostní pás?
Není potřeba diskutovat o hodnotě oprav, i když se patche nevyužívají důsledně. Pomůžeme vám zapnout se.
Získejte bílou knihu

Patch for Endpoint Manager (dříve LDMS)

Chrání systémy vašich klientů a uvolňuje IT. Je to řešení win-win

Komplexní správa patchů je nutností, když máte spoustu mandátů ohledně souladu a aplikace třetích stran oplývající zranitelnými stránkami. Kdyby to nebylo tak vyčerpávající. Zkoumání, testování, zda patche nezničí váš software, využití... Mluvte o časové náročnosti a síťové zátěži.  

Proto jsme tady. Patch for Endpoint Manager umí lehce zjistit zranitelné stránky ve Windows, Mac OS, Linux a stovkách aplikací třetích stran (Acrobat Flash/Reader, Java, webové prohlížeče a další) a a využívá odborně předtestované patche všude tam, kde je potřebujete.

Čas, který jsme již ušetřili s Ivanti, je čas, který můžeme reinvestovat do zlepšení našeho celostního přístupu ke správě koncového bodu, což nakonec zlepší budoucnost našich studentů.

Zjednodušte způsob práce IT.

Patch pro koncový bod může zjednodušit práci se schopností zabezpečit a spravovat z jedné konzoly.

Zvýšení bezpečnosti
Vybudujte a automatizujte konzistentní politiky pro opravu veškerého vašeho majetku, zejména mobilního, vzdáleného a spícího.
Snížit riziko
Detekujte a napravte zranitelnost OS a aplikací třetích stran v různých systémech, aby se vyhovělo zákonům a předpisům.
Udržujte podnikání v chodu
Eliminujte problémy, které zpomalují uživatelské přístroje a provádějte opravy ve správný čas, ve správných podmínkách, abyste minimalizovali dopad na uživatele.

Opravy aplikací třetích stran

Největší katalog s obsahem oprav pro aplikace OS a třetích stran.

Podpora různorodých platforem

Úplná detekce zranitelnosti a náprava pro Windows, Red Hat Linux, SUSE Linux, a Mac OS X. Také zahrnuje detekci zranitelnosti a hlášení v systémech běžících na HP-UX.

Distribuované a vzdálené patche

Testování, balení vícenásobných aplikací a předběžná vyrovnávací paměť patchů ve vaší síti pro rychlé využití bez ovlivnění vaší sítě nebo uživatelů.

Správa životního cyklu oprav

Zajistěte, aby se opravy rozvíjely ve fázích, tak budete moci minimalizovat negativní dopady a uděláte dojem na svůj Výbor řízení změn.

Automatické aktualizace

Aktualizace Master s automatickým rozvinutím, takže můžete opravovat, jakým tempem chcete. To je obzvláště užitečné pro údržbu Windows 10.

Opravy kdykoli a kdekoli

Vyberte si, jak budou opravy působit na zařízení kdekoli prostřednictvím Wake-On-WAN, bootování zařízení, událostí „Nerušit“ a údržbových oken.

Viditelnost

Zpřístupněte stav patche pomocí skenování, panelů a zpráv.

Inteligence oprav

Sbírejte od uživatelů zpětnou vazbu a určete dopad oprav na jejich produktivitu. Uvidíte magickou korelaci mezi opravami a uživatelem.

Doplněk Endpoint Manager

Zabezpečte a spravujte systémy z jedné konzoly.

Chytřejší, rychlejší, konzistentnější správa patchů

Pokud selže uspokojování potřeb oprav, ocitne se celá vaše síť v nebezpečí. Získejte Patch for Endpoint Manager, který chrání váš nejzranitelnější software a zachovává produktivitu vašich uživatelů, zatímco IT se zaměřuje na hlavní cíle podniku.