Patch for Endpoint ManagerDržíte krok s konstantním proudem bezpečnostních hrozeb a patchů a zatěžujete svůj IT tým? Přidejte Patch for Endpoint Manager od Ivanti pro hodnocení, testování a aplikaci OS a oprav aplikace v celém podniku—automaticky.

BEZBOLESTNÉ OPRAVY

Objevte, zpřístupněte a opravte tisíce rozsáhlých klientských systémů, aniž byste ovlivnili svou síť uživatelů.

BEZPEČNOST ZAČÍNÁ ZDE

Vícevrstvá bezpečnostní strategie začíná u oprav.

BEZPEČNOSTNÍ PÁS?

Není potřeba diskutovat o hodnotě oprav, i když se patche nevyužívají důsledně. Pomůžeme vám zapnout se.

Patch for Endpoint Manager (dříve LDMS)

Chrání systémy vašich klientů a uvolňuje IT. Je to řešení win-win

Komplexní správa patchů je nutností, když máte spoustu mandátů ohledně souladu a aplikace třetích stran oplývající zranitelnými stránkami. Kdyby to nebylo tak vyčerpávající. Zkoumání, testování, zda patche nezničí váš software, využití... Mluvte o časové náročnosti a síťové zátěži.  

Proto jsme tady. Patch for Endpoint Manager umí lehce zjistit zranitelné stránky ve Windows, Mac OS, Linux a stovkách aplikací třetích stran (Acrobat Flash/Reader, Java, webové prohlížeče a další) a a využívá odborně předtestované patche všude tam, kde je potřebujete.

Čas, který jsme již ušetřili s Ivanti, je čas, který můžeme reinvestovat do zlepšení našeho celostního přístupu ke správě koncového bodu, což nakonec zlepší budoucnost našich studentů.
Larry BarriosIT Manager

Zjednodušte způsob práce IT.

Patch pro koncový bod může zjednodušit práci se schopností zabezpečit a spravovat z jedné konzoly.

Zvýšení bezpečnosti

Vybudujte a automatizujte konzistentní politiky pro opravu veškerého vašeho majetku, zejména mobilního, vzdáleného a spícího.

Snížit riziko

Detekujte a napravte zranitelnost OS a aplikací třetích stran v různých systémech, aby se vyhovělo zákonům a předpisům.

Udržujte podnikání v chodu

Eliminujte problémy, které zpomalují uživatelské přístroje a provádějte opravy ve správný čas, ve správných podmínkách, abyste minimalizovali dopad na uživatele.

Chytřejší, rychlejší, konzistentnější správa patchů

Pokud selže uspokojování potřeb oprav, ocitne se celá vaše síť v nebezpečí. Získejte Patch for Endpoint Manager, který chrání váš nejzranitelnější software a zachovává produktivitu vašich uživatelů, zatímco IT se zaměřuje na hlavní cíle podniku.