Workspace Control(od RES)Správa pracovního prostoru u digitálních pracovních prostor podle kontextu napříč fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím

Pracovní prostory podle kontextu

Poskytujte perzonalizovaný, flexibilní uživatelský pracovní prostor.

Co je nového u Workspace Control?

Podívejte se na webinář, abyste zůstali v obraze ohledně nejnovějších aktualizací řízení pracovního prostoru a věděli, co od nás můžete v budoucnu očekávat.

Workspace Control je tu pro každého

Workspace Control je tu pro každého! Seznamte se dopodrobna se strategií produktu a nejnovější verzí.

PŘIZPŮSOBENÍ PRACOVNÍHO PROSTORU UŽIVATELE

Podpořte přístup z více zařízení

Vaši uživatelé chtějí pracovat odkudkoli a kdykoli, a to vás nutí podporovat přístup k datům, aplikacím a sítím společnosti z více zařízení. Workspace Control Ivanti od RES vám umožní poskytnout pracovníkům vždy důvěrně známý pracovní prostor napříč fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím, a to v jakémkoli kontextu.

Ivanti nám dává možnost být dynamičtější. Můžeme zlepšit podporu našich uživatelů.
Alexis FarresNetwork Services Manager

Větší efektivita. Větší svižnost. Větší povědomí o kontextu.

Workspace Control Ivanti pomáhá IT přizpůsobit uživatelský pracovní prostor a optimalizovat ho pro uživatelský kontext.

Zlepšení uživatelské zkušenosti

Poskytujte uživatelský pracovní prostor optimalizovaný pro kontext uživatele včetně jeho polohy, zařízení, denní doby a mnohého dalšího.

Snížení složitosti IT

Centralizujte správu uživatelů napříč fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím, a zjednodušte aktualizace infrastruktury.

INTUITIVNÍ WEBOVÁ SPRÁVA

Získejte snadno použitelné rozhraní pro definici podmínek a oprávnění pro uživatele, aplikace, data, tiskárny a jiné zdroje napříč podnikem.

Elegantnější způsob, jak spravovat a řídit pracovní prostory.

Poskytněte pracovníkům důvěrně známé a bezproblémové pracovní prostory, které se dynamicky mění na základě uživatelského kontextu.