Zero Trust Access: cloudové řešení pro hybridní IT

Bezpečný přístup ke všem veřejným, soukromým nebo hybridním cloudovým aplikacím a zdrojům datových center.

Datový list

Zero Trust Access

Stáhnout

Infografika

Přehled Zero Trust Access 2020: Infografika  

Stáhnout

Flexibilní, zabezpečený přístup

Výhody ZTA

Správný přístup na správné místo pro různé uživatele, zařízení a služby – to vše v rozšiřitelné platformě.

Koncová Zero Trust architektura

Zabezpečený, přímý přístup zařízení-aplikace vždy a všude 

Nepřetržitá stavová identita

Zamítne přístup neautorizovanému uživateli i ohroženému zařízení před zahájením relace. 

Možnosti flexibilního nasazení

Nasaďte ZTA Gateways nejblíže aplikacím a získejte optimalizovaný výkon a měřítko. 

Maximální ochrana údajů

Všechna data uživatelů a aplikací jsou mezi klientem a bránou šifrována. 

Správa single-pane-of-glass

Koncová viditelnost, automatické zřizování a jednotné zásady vynucení. 

Široká podpora aplikací

Segmentovaná vrstva 3 a 4, mikrosegmentovaný přístup podle aplikace, MFA a SSO. 

Adaptivní kontrola zabezpečení

Rozsáhlá analýza atributů uživatele a zařízení před umožněním přístupu a během něj. 

Dark Cloud

Štít pro uživatele i zařízení – útočníci nemohou napadnout, co nevidí. 

Analýza chování uživatelů a entit (UEBA)

Sleduje, detekuje a odpovídá na nezvyklou a škodlivou aktivitu. 

Suverenita dat

Veškerá data uživatelů a aplikací jsou plně šifrovaná. Data aplikací nejsou nikdy sdílena se službou Pulse Secure.