Předplacené služby

Snadné a rychlé posunutí vaší platformy Ivanti na vyšší úroveň

Podařilo se vám uvést do života Ivanti Neurons pro ITSM a cloudová řešení Ivanti Neurons a nyní byste je rádi využili ve větší míře, ale nejste si jisti, zda na to máte odborné znalosti a zdroje? Pomohou vám naše nové předplacené služby.

V jejich rámci vám přinášíme nejlepší ověřená řešení nejčastějších konfiguračních potřeb, o které naši zákazníci žádají. V rámci jedné roční paušální platby získáte na vyžádání přístup k vybraným službám našeho týmu odborníků.

Předplatné zahrnuje pět základních a jeden prémiový požadavek z námi definovaného katalogu služeb každé čtvrtletí. Využijte náš samoobslužný portál a naplánujte si asistenci na vyžádání. Během několika dní budete mít potřebná rozšíření bez stresu a námahy.

Model předplatného v 5 stručných krocích

Objednejte si roční balíček

Získejte 5 základních a 1 prémiový požadavek ohledně podporovaných cloudových produktů za čtvrtletí. Alokace se na konci čtvrtletí obnoví.

Zvolte si své služby

S užitím samoobslužného online katalogu si naplánujte a zvolte konfigurační služby, které vám budou užitečné. Vyberte si několik stejných nebo šest různých služeb – je to jen na vás.

Spusťte projekt

Sdílejte své požadavky na portálu nebo si promluvte s některým z našich konzultantů, abychom přesně znali vaše požadavky. Průběh řešení vašeho požadavku můžete sledovat na portálu.

Získejte balíček připravený k produkci

Během několika dní obdržíte konfigurační balíček pro účely testování a ověření. Pak je vše připraveno na implementaci rozšíření do vašeho produkčního prostředí.

Monitorujte využití předplacených služeb

Mějte přehled o stavu vašich projektů, o tom, kolik požadavků vám v daném čtvrtletí zbývá, a poskytněte nám zpětnou vazbu – vše prostřednictvím online portálu.
Příklady dostupných služeb


ZákladníPrémiové
  • Nově uspořádaná pole
  • Vytvoření servisního požadavku (nízká/střední složitost)
  • Vytvoření nového Neuronu (nízká/střední složitost)
  • Zprovozňovací relace
  • Konfigurace a zprovoznění hlášení
  • „Zdravotní“ kontrola
  • Vytvoření servisního požadavku (vysoká složitost)
  • Vytvoření nového Neuronu (vysoká složitost)
  • Zakázková značka pro váš samoobslužný portál
  • Import aktiv

Kompletní seznam služeb

Tabulka níže uvádí kompletní seznam služeb nabízených v rámci předplatného:

Ivanti Neurons pro ITSM

ProduktÚroveň: Prémiová nebo základníNázev servisního požadavkuKrátký popis
Ivanti Neurons pro ITSMPrémiovéBranding samoobslužného portáluModifikace uspořádání samoobslužného portálu zaměřená na adaptaci nebo aktualizaci vzhledu a zkušenosti podle vašich brandingových požadavků.
Ivanti Neurons pro ITSMPrémiovéVytvoření SLANová dohoda o úrovni poskytovaných služeb
Ivanti Neurons pro ITSMPrémiovéVytvoření servisního požadavku (vysoká složitost)Konfigurace objednávky nového servisního požadavku pro váš katalog služeb. Tento požadavek pokrývá poptávku vysoké složitosti s logickým konektorem mezi jednotlivými úlohami a zahrnuje vytvoření rychlé akce.
Ivanti Neurons pro ITSMPrémiové„Zdravotní“ kontrolaIdentifikace nekonzistencí a nesrovnalostí vašeho aktuálního uspořádání Ivanti Neurons pro ITSM na základě tří (3) vámi zvolených témat.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníVytvoření servisního požadavku (nízká složitost)Konfigurace objednávky nového servisního požadavku pro váš katalog služeb. Tento požadavek pokrývá poptávku nízké složitosti s logickým konektorem mezi jednotlivými úlohami.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníVytvoření servisního požadavku (střední složitost)Konfigurace objednávky nového servisního požadavku pro váš katalog služeb. Tento požadavek pokrývá poptávku vysoké složitosti s logickým konektorem mezi jednotlivými úlohami a zahrnuje vytvoření rychlé reakce.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníZnalostní modul – zprovozněníWalkthrough testování znalostního modulu
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníZnalostní modul – konfiguraceKonfigurace znalostního modulu v rámci platformy Ivanti Neurons pro ITSM.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníRelace zprovoznění Ivanti Neurons pro ITSM do provozu (pro správce nebo uživatele)Sezení s našim konzultantem, které vám umožní dozvědět se více o stávajících funkcích v Ivanti Neurons pro ITSM a 100% využít schopnosti platformy.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníKonfigurace a zprovoznění hlášení (SSRS)Walkthrough testování znalostního modulu.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníVytvoření nových výrazů nebo podnikových pravidelVytvoření tří nových výrazů nebo podnikových pravidel za účelem přidání automatických akcí a logiky k vaší konfiguraci Ivanti Neurons pro ITSM.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníKonfigurace e-mailuNová konfigurace e-mailu s přijímači pro příchozí poštu (včetně mailového formátu .xml) a novou odchozí poštu.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníSpráva úrovně služeb – nové předplatnéUzavření nové Smlouvy o úrovni služeb pro jednu (1) organizační jednotku a jednu (1) službu, včetně vytvoření cílů a výjimek.
Ivanti Neurons pro ITSMZákladníVytvoření poleKonfigurace až dvou (2) nových polí přidaných do stávajících formulářů dle vaší volby. Požadavek vám rovněž umožňuje přidat podniková pravidla na základě nově vytvořených polí
Správce aktivPrémiovéImport aktiv (nové časové plánování)Nový import CI pro přidání aktiv k vaší platformě Ivanti Neurons pro ITSM.

Ivanti Neurons

ProduktÚroveň: Prémiová nebo základníNázev servisního požadavkuKrátký popis
Ivanti NeuronsPrémiovéVytvoření nového Neuronu (vysoká složitost)

Vytvořte na své platformě nový pracovní postup nebo „Neuron“ a využijte funkce Ivanti Neurons s automatizovanými procesy. Tento požadavek vysoké složitosti zahrnuje vytvoření pracovního postupu včetně přizpůsobených dotazů a akcí (celkem až 15 kroků).

Ivanti NeuronsPrémiovéOprava Neuronu (složitý pracovní postup)

Vyhodnocení a úprava stávajícího pracovního postupu Neurons (včetně přizpůsobených dotazů nebo akcí).

Ivanti NeuronsZákladníOprava Neuronu (nízká složitost)

Vyhodnocení a úprava stávajícího pracovního postupu Neurons (jen včetně integrovaných dotazů nebo akcí).

Ivanti NeuronsZákladníVytvoření nového Neuronu (nízká složitost)

Vytvořte na své platformě nový pracovní postup nebo „Neuron“ a využijte funkce Ivanti Neurons s automatizovanými procesy. Tento požadavek nízké složitosti zahrnuje vytvoření pracovního postupu zahrnujícího maximálně pět (5) kroků a pouze integrované dotazy a akce.

Ivanti NeuronsZákladníNová konfigurace konektoru Neuron

Nový konektor k vaší platformě Ivanti Neurons a přístup k většímu množství dat.

Ivanti NeuronsZákladníVytvoření nového Neuronu (střední složitost)

Vytvořte na své platformě nový pracovní postup nebo „Neuron“ a využijte funkce Ivanti Neurons s automatizovanými procesy. Tento požadavek střední složitosti zahrnuje vytvoření pracovního postupu včetně 5 přizpůsobených dotazů a akcí (a celkem maximálně 10 kroků).

Xtraction

ProduktÚroveň: Prémiová nebo základníNázev servisního požadavkuKrátký popis
XtractionZákladníXtraction – vytvoření hlášeníPožadavek na vytvoření vlastního řídicího panelu nebo přehledů pro prezentaci dat, které potřebujete, způsobem, který potřebujete.
XtractionPrémiovéXtraction (instalace)Instalace nebo odinstalace Ivanti Xtraction prostřednictvím standardního konektoru Ivanti Neurons pro ITSM. Požadavek zahrnuje rovněž jednu (1) relaci předvedení a vytvoření ovládacího panelu.

Máte otázky? Podívejte se do části FAQ.