Enterprise Service Management Lepší přehled. Lepší výsledky pro vaše IT, uživatele a celou organizaci.

Uznaný lídr

Přečtěte si nejnovější zprávu Magic Quadrant společnosti Gartner IT Service Management.

ITSM & ITAM

5 příkladů, proč jsou ITSM a ITAM lepší spolu

Automatizace nad rámec IT

Naučte se, jak pomoci ostatním oddělením, například HR, zlepšit poskytování obchodních služeb.

Lepší přehled. Lepší výsledky.

Náš integrovaný přístup k IT službám a správě aktiv pomáhá zvyšovat produktivitu zaměstnanců, kvalitu dat a poskytování služeb pro IT i mimo něj. To vše usnadňuje konsolidaci dodavatelů a instančních nástrojů, i při rostoucích požadavcích.

Správa služeb

Užijte si moderní dodávky služeb pro IT i mimo něj.

Správa IT aktiv

Spravujte a optimalizujte prostředky IT od nákupu po likvidaci.

Optimalizace softwarových licencí

Mějte přehled o efektivitě licencování, zajistěte compliance a vraťte nepoužitý software.

Optimalizace SAP licencí

Převezměte kontrolu nad licenčními náklady na SAP a buďte připraveni na další SAP audit.

Hlasová automatizace

Integrujte telefonní infrastrukturu do svého prostředí správy IT služeb.

Samo-léčení

Hyper-automatizační platforma pro samoléčení, samo-zabezpečení a samo-obsluhu z cloudu na Edge.

IT Reporting

Vytvářejte přehledné reporty IT dat pro téměř každý IT nástroj, který používáte.

Automatizace End To End

Využijte automatizaci napříč vašimi IT systémy.

Jasně vidím, že jsme zakoupili velmi výkonný a konfigurovatelný nástroj. Dostupné procesy jsou dobře zmapované s našimi návrhy implementace.
John IrelandDirector of Customer Service

Vylepšete své servisní zkušenosti v oblasti IT i mimo něj

Automatizujte IT a obchodní procesy včetně požadavků, problémů, změn a správy aktiv pomocí moderního všesměrového samoobslužného doručování. Získejte více informací o činnostech, službách a všech podkladových aktivech pro nalezení oblastí pro zlepšení a příležitosti k optimalizaci nákladů pro IT a další oddělení.

Lepší servisní zkušenosti a výsledky

Vylepšete své servisní zážitky. Dosáhněte lepších výsledků v oblasti IT, lidských zdrojů a celého podnikání.

Podpořte rychlý růst, složitost a vícegenerační pracovní sílu prostřednictvím hyper-automatizace, abyste aktivně, předvídatelně a nepřetržitě zajišťovali samo-léčení, samo-zabezpečení a samoobsluhu pro koncové uživatele.

Další informace

Automatizujte procesy softwarových požadavků a spojte manuální úkoly.

Další informace

Automatizujte a transformujte správu služeb pro oddělení, která nejsou zaměřená na IT, včetně správy služeb HR.

Další informace

Spravujte a optimalizujte IT aktiva od kolébky po hrob s zvyšte výkon při snížení nákladů.

Další informace

Standardizujte procesy, pracovní postupy a akce pro efektivnější a účinnější plnění úkolů.

Další informace

Získejte maximum ze softwarových a hardwarových prostředků ve své organizaci.

Další informace