Ivanti Virtual Desktop Extender

Bezešvá integrace lokální a hostovaných aplikací

Zjistěte více

Ivanti Virtual Desktop Extender (VDX) poskytuje jedinečnou schopnost bezešvého rozšíření vzdálených a virtuálních ploch o aplikace spouštěné lokálně.

Stáhnout datový list
Podívejte se na demo

V demonstračním videu uvidíte, jak Ivanti Virtual Desktop Extender umožní bezproblémové použití lokálních aplikací ve vašem virtuálním prostředí.

Zhlédnout

Jednotná zkušenost: ve fyzickém i virtuálním prostředí

Skutečně sjednocená pracovní plocha

Virtual Desktop Extender je jedinečným nástrojem umožňujícím bezešvé rozšíření vzdálených a virtuálních ploch o lokálně spouštěné aplikace, přičemž využívá dostupný výpočetní výkon, grafické možnosti a periferní zařízení lokálního počítače.

Lokální aplikace jsou hladce integrovány do vzdálených nebo virtuálních ploch, kde pak na sjednocené pracovní ploše pracují společně se vzdálenými aplikacemi.

Se zvyšujícími se nároky aplikací na grafiku, paměť nebo procesor stoupá rovněž význam schopnosti obrácené bezešvé integrace. Ivanti Virtual Desktop Extender vám pomůže překonat překážky, které vás mohou potkat na cestě k virtuálnímu umístění aplikací.Odstraní bariéry spojené s migrací – nebo sloučením – virtuálních ploch.

Vytvoří pro váš pracovní tým jednolité pracoviště, v němž jsou lokální výpočetní zdroje optimalizovány podle konkrétních aplikací a odstraní potíže spojené se zavedením VDI v rámci organizace v zájmu lepší uživatelské zkušenosti.

Bezešvá uživatelská zkušenost

S bezešvou uživatelskou zkušeností spouštějte aplikace z lokálního zařízení i z datového centra. Získejte možnost hostovat citlivé aplikace v datovém centru a poskytněte zároveň uživatelům svobodu spouštět lokální aplikace.

Smíchejte a slaďte fyzické s virtuálním

Eliminujte potřebu přepínání mezi relacemi – protože virtuální a fyzické aplikace jsou spojeny do jednolité pracovní plochy.

Přidejte náročné aplikace do svého virtuálního prostředí

Zajistěte svému týmu snadný přístup k „náročným“ aplikacím, jako jsou AutoCAD, Photoshop a podobně, v rámci virtuálního prostředí.

Podpora BYOD

Zaměstnanci se svými vlastními zařízeními mohou spouštět své upřednostňované aplikace lokálně, aniž by ohrozili centrálně hostované firemní prostředí.

Reverzní bezešvá technologie

Integrace lokálních aplikací do vzdálené plochy, ať už virtuální nebo hostované.

Kompatibilita

Ivanti Virtual Desktop Extender rozšiřuje digitální pracoviště prostřednictvím nezávislé výpočetní architektury (ICA), protokolu RDP a virtuálních kanálů PCoIP.

Plná integrace s Workspace Control

Virtual Desktop Extender je plně integrován do Ivanti Workspace Control, což umožňuje sdílení informací o tiskárnách, umístění lokálních zařízení a IP adres mezi lokálními a vzdálenými relacemi.

Snadná instalace

Snadná instalace bez náročné konfigurace.

Odstraňte bariéry

Odstraňte překážky spojené se zavedením VDI v rámci organizace umožněním lepší uživatelské zkušenosti.