Vše začíná s viditelností aktiv

Nezáleží na tom, čeho se snažíte dosáhnout – zda je to získání kontroly nad náklady IT, minimalizace zranitelností nebo zlepšení poskytování služeb – ze všeho nejdříve musíte vědět, co máte k dispozici. Podívejte se, proč jsou přesné a využitelné informace o aktivem základem téměř všeho.

Viditelnost aktiv toto vše umožní.

Správa

Nemůžete totiž spravovat něco, co neznáte. Najděte vše, co se připojuje k vaší síti a spravujte to efektivně po celou dobu provozního života.

Zabezpečení

Nemůžete chránit něco, o čem nevíte, že to máte – což vytváří vážné bezpečnostní rizika. Dopřejte si klidu vyplývajícího z jistoty, že celý váš IT majetek je efektivně opraven.

Servis

Nemůžete poskytovat vynikající servis, pokud nemáte dostatek dat. Mějte k dispozici kontextové informace, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a efektivněji vyřizovat servisní požadavky.

Ukládání

Proměňte viditelnost na hodnotu optimalizací nákladů a snížením nevyužitých produktů. Vraťte nepoužité licence a využijte stávající aktiva, než si pořídíte nová.

Vaše cestovní mapa k využitelným datům o aktivech

Detailní průvodce vytvořením komplexního obrazu vašeho IT majetku a jeho proměnou v cenné poznatky.

Objevování

Zjistěte, co máte

Získejte přehled v reálném čase pomocí aktivního a pasivního skenování, které okamžitě odhalí nová nebo neznámá zařízení připojená k vaší síti.

Správa inventáře

Sledujte, co máte

Unikněte očistci tabulkových procesorů s komplexním repozitářem aktiv odrážejícím pravdivý stav majetku.

Normalizace a harmonizace

Dejte smysl tomu, co máte

Automatizujte normalizaci a harmonizaci pro přehledný obrázek o svém IT majetku v řádu minut, nikoli dnů.

Rozšiřte svůj inventář

Pochopte lépe, co máte

Získejte údaje o využití, smlouvách, zárukách, stavu záplat a další a mějte kompletní přehled o svém prostředí.

Správa životního cyklu aktiv

Efektivně spravujte, co máte

Sledujte aktiva od nákupu přes příjem, nasazení až po vyřazení, abyste je mohli rychle a efektivně poskytovat a servisovat.

Optimalizace nákladů

Plaťte jen za to, co používáte

Získejte okamžitý přehled o použití, který vám umožní vrátit nepoužité softwarové licence a zredukovat zbytečné náklady na cloud.

S Ivanti nyní přenášíme všechna naše aktiva do modernizovaného rozhraní ITSM a nastavujeme akce, pravidla a procesy pro správu našeho inventáře. To nám poskytne přesnější přehled o tom, jaká aktiva máme a za co platíme z hlediska softwarových licencí.

Funkce, které to umožňují

Aktivní a pasivní zjišťování aktiv

Objevte všechna zařízení v síti i mimo ní, včetně zařízení připojujících se ke cloudovým službám.

Software pro normalizaci a harmonizaci

Automatizace out of the box – bez únavného studování manuálů.

Optimalizace nákladů na software a cloud

Harmonizace zakoupených aktiv s těmi, která jsou aktivně využívaná a eliminace zbytečných nákladů.

Mapování služeb

Automaticky objevte a zmapujte propojení mezi hlavními aktivy a službami a aplikacemi, které jsou na nich závislé.

CMDB na klíč

Ulehčení práce s daty konsolidací informací z UEM, síťových bran, cloudových služeb a ITSM.

Správa životního cyklu aktiv

Správa investic do IT po celou dobu jejich životnosti, včetně správy smluv a dodavatelů pro optimalizaci výkonu a nákladů.

Konektory

Spojte více zdrojů dat a získejte 360stupňový přehled o svých IT aktivech.

Integrace

Integrace s ITSM a bezpečnostními procesy za účelem proaktivní nápravy problémů IT a bezpečnostních zranitelností.

Udělejte další krok

Podívejte se, jak viditelnost IT aktiv vytváří základ pro vše, čeho se snažíte dosáhnout – získejte kontrolu nad investicemi do IT aktiv ještě dnes.