Ivanti Neurons

Hyper-automatizace pro samoléčení, samo-zabezpečení a samoobsluhu z cloudu do Edge

ivanti neurons header
Překonejte složitost

IT oblast je navěky změněna. Jak si firmy poradí s rapidním růstem a nejnovějšími výzvami v oblasti IT?

Podívejte se na infografiku
Správa z cloudu na Edge
Dosáhněte nových úrovní rychlosti, přesnosti a efektivnosti nákladů.
Prozkoumejte nyní
Síla hyper-automatizace
Získejte možnost samoléčení a samozabezpečení zařízení a koncových uživatelů aktivně, předvídatelně a nepřetržitě.
Podívejte se na video

Ivanti Neurons

Způsob, jak se vypořádat s rychlým růstem a složitostí

Obsluhování rostoucí vícegenerační pracovní síly, měnící se preference v interakci s IT a potřeba pracovat kdekoli a kdykoli je výzvou pro tradiční IT přístup k poskytování služeb.

Exploze koncových bodů a kritických připojených IoT zařízení na pracovišti, komunikujících a generujících data na hraničních zařízeních spolu s nárůstem bezpečnostních hrozeb vyžaduje evoluci způsobu zabezpečení a obsluhy IT aktiv a osob.

Ivanti Neurons je platforma pro hyperautomatizaci navržená tak, aby organizacím pomohla vypořádat se s tímto rychlým růstem a složitostí v oblasti IT.  

ivanti neurons graphic

Ivanti Neurons

Hyper-automatizační platforma pro samoléčení, samo-zabezpečení a samo-obsluhu z cloudu na Edge

Ivanti Neurons for Discovery

Neurons for Discovery poskytuje přesné a aktivovatelné informace o majetku během několika minut a poskytuje viditelnost v reálném čase pomocí aktivního a pasivního skenování, síťového skenování a konektorů třetích stran, čímž poskytuje normalizovaný inventář hardwaru a softwaru, používání softwaru a přehledné informace, které slouží k napájení CMDB / AMDB.

Zjistěte více
Ivanti Neurons for Edge Intelligence

Neurons pro Edge Intelligence usnadňuje analytikům dotazování na všechna zařízení a získávání informací v reálném čase. Inteligentní řídicí panely v reálném čase poskytují: 1) rychlé provozní povědomí o okrajových zařízeních využívajících rozšiřitelnou architekturu založenou na senzorech; 2) trendy činnosti a 3) akce v reálném čase.

Zjistěte více
Ivanti Neurons for Healing

Neurons pro léčení nabízí roboty poháněné automatizací, které proaktivně diagnostikují a opravují problémy. Automatizace rutinních úloh dláždí cestu k vytvoření skutečně samoléčebného prostředí, snížení nákladů na čas strávený na těchto úkolech, poskytuje větší zaměření na výzvy a zlepšuje spokojenost zaměstnanců.

Zjistěte více
Ivanti Neurons for Patch Intelligence

Ivanti Neurons for Patch Intelligence vám pomáhají rychleji plnit servisní smlouvy vyžadující vaše úsilí o nápravu zranitelnosti skrze supervizované a nesupervizované algoritmy strojového učení. Proveďte si snadný průzkum, stanovte priority a získejte lepší přehledy pro váš program řízení oprav na jednom centrálním místě.

Plňte rychleji servisní smlouvy
Ivanti Neurons for Spend Intelligence

Ivanti Neurons for Spend Intelligence poskytují okamžité přehledy o výdajích do vašeho softwareového prostředí a aplikací na místě, v cloudu a edge prostředí, aby vám pomohly vylepšit provozní rychlost a přehled o majetku, jeho využívání a nákladech na něj.

Optimalizujte vaše výdaje na aplikace
Ivanti Neurons Workspace

Ivanti Neurons Workspace poskytuje 360° pohled na zařízení, agregovaný inventář, data v reálném čase a akce, které poskytují přístup shift-left, což umožňuje analytikům první linie vyřešit problémy dříve eskalované na specialisty. Náhledy uživatelů a zařízení snižují složitost, dlouhé čekací doby a vysoké náklady spojené s většinou eskalací, což vede k rychlejšímu řešení problémů koncových uživatelů bez narušení jejich činnosti.

Zjistěte více
Ivanti Neurons for Healthcare

Technologie Ivanti Neurons určená pro zdravotnické služby zvyšuje viditelnost zařízení a snižuje bezpečnostní rizika zdravotnických přístrojů. Objevujte a inteligentně profilujte zdravotnická zařízení, vyhodnocujte bezpečnostní rizika, ohlašujte hrozby a srovnávejte informace o zařízeních napříč mnoha zdroji dat.

Spravujte a chraňte svá zdravotnická zařízení
S Ivanti Neurons vidíme významné úspory ve správě aktiv a záruk, a to díky aktivnímu sledování stavu zařízení, jako je výkon baterie. Ivanti Neurons nám poskytuje inteligenci v reálném čase, takže můžeme automatizovat nebo provádět informovanější rozhodnutí a udržovat produktivitu našich uživatelů.
Daniel BoltonHead of Technical Services

Ivanti Neurons

Ivanti Neurons je platforma pro hyperautomatizaci navržená tak, aby organizacím pomohla vypořádat se s tímto rychlým růstem a složitostí v oblasti IT.

Autonomní Edge: Od koncových bodů k samoléčicímu Edge

Optimalizujte výkon zařízení a minimalizujte posun konfigurace a poté automatizujte zachování produktivity a zdraví a zabezpečení systému.

Adaptivní zabezpečení: Od reaktivního k sebekontrolujícímu se Edge

Předvídejte bezpečnostní hrozby neustálým snímáním, objevováním a detekováním bezpečnostních problémů, jejich prioritou a aktivním odstraňováním problémů dříve, než koncový uživatel zjistí, že došlo k problému.

Zkušenost z vnějšího prostředí Od omni-kanálu k samoobslužným automatům

Poskytněte koncovým uživatelům zážitek, který je kontextový, personalizovaný a předvídavý podle toho, co uživatel potřebuje. Kombinace schopnosti detekovat všechna zařízení, která má uživatel, porozumět jejich preferencím, optimalizovat výkon, minimalizovat drift konfigurace a předpovídání a řešení případné slabiny zabezpečení.

Lepší zkušenosti. Lepší výsledky.

Přechod od základní automatizace pracovního postupu k hyper-automatizaci poskytuje koncovým uživatelům zážitek z prostředí při vyšší rychlosti, vyšší přesnosti a optimalizovaných nákladech.

Vyšší rychlost

Poskytujte službu v minutách nebo sekundách vs. dnech nebo týdnech.

Vyšší přesnost

Zvyšte přesnost služeb o 80% - 90% s pokročilými případy použití umělé inteligence / strojového učení, deep learningu a hyper automatizace.

Optimalizované náklady

Najděte rovnováhu s nejvyšší rychlostí a přesností, využívejte řešení s automatizací a zároveň buďte cenově na trhu konkurenční.

Lepší zážitek pro koncového uživatele

Poskytněte koncovým uživatelům všudypřítomnou nejvyšší úroveň zážitků prostřednictvím automatizace vs. více dodatečných nákladů.