Potřebuji

automatizovat požadavky na software.

Maximalizujte efektivitu
Automatizujte procesy, tím zrychlíte poskytování služeb a snížíte náklady.
Stáhněte Si List Řešení
Podívejte se, jak to funguje
Optimalizujte výdaje a reklamujte licence.
Přehrajte Si Video
Osvoboďte it a podpořte uživatele
Uživatelé už nemusejí volat servisní podporu, obslouží se sami.
Podívejte Se Na Infografiku

Sjednocená správa IT služeb, majetku a koncového bodu.

Maximalizujte provozní efektivitu a zlepšete poskytování služeb a dodržování licenčních podmínek, zatímco budete optimalizovat náklady

Uživatelé už nemusejí volat servisní podporu IT, obslouží se sami. Nenechte uživatele obcházet IT, ale podpořte je díky sjednocenému IT. Plně automatizujte požadavky na software prostřednictvím samoobslužných funkcí, přitom využívejte integrované schvalovací toky práce a kontroly dodržování licenčních podmínek, reklamujte nepoužívaný software za účelem optimalizace výdajů za software a využívejte software automaticky na zařízeních uživatele. Takto vám budou společně fungovat procesy správy IT služeb, IT majetku a koncového bodu.

ivanti service catalog screenshot

Čelí vaše IT organizace poskytování vyšší úrovně služeb a efektivity při nižších nákladech?

Zrušte sila, omezte předávky a manuální kroky, eliminujte prostoje a podpořte své uživatele. To je síla sjednoceného IT.

Řešte problémy v podnikání, ne jen IT problémy
Nejde jen o software, hardware, úložiště a middleware, ale i o IT služby, které podporují kritické úlohy nebo procesy podnikání.
Eliminujte technologická sila
Sjednoťte IT disciplíny a zlepšete tak obchodní procesy napříč celou organizací.
Podpořte uživatele samoobslužnými funkcemi
Umožněte uživatelům, kteří podnikají, přístup k firemnímu samoobslužnému portálu, aby mohli vznášet požadavky a řešit úlohy.
Automatizujte požadavky na software
Zrychlete poskytování IT služeb a celkovou efektivitu podnikání.
Optimalizujte výdaje na software
Reklamujte nevyužívaný software a optimalizujte tím výkon a náklady, zatímco budete dodržovat licenční podmínky.
Automatizujte procesy změn a využití
Standardizujte využití a omezte tím chyby pomocí plně automatizovaných zřizovacích procesů bez dotyku.

Inovace zkušenosti

Kombinujte funkční moduly pro správu IT služeb, IT majetku a koncového bodu do cílených řešení sjednoceného IT, které vyřeší váš konkrétní problém v podnikání.

Ivanti Neurons for ITSM
Modernizujte poskytování služeb pro IT i mimo IT.
Optimalizátor licence
Optimalizujte výkon softwarového majetku, reklamujte nepoužívané licence, dodržujte licenční smlouvy a omezte nadměrné utrácení.
Endpoint Manager
Kompletní společná správa koncového bodu pro všechna uživatelská zařízení.

Síla sjednoceného IT

Sjednocená správa IT služeb, majetku a koncového bodu umožňuje IT organizacím dosáhnout více, zatímco minimalizují náklady a administrativní úsilí, přičemž vnesou hodnotu přímo do podnikání.

Maximalizujte provozní efektivitu

Automatizujte požadavky na služby a software a svažte dohromady manuální úlohy, aby se zvýšila svižnost pracovních toků a snížily provozní náklady.

Zlepšete poskytování služeb

Osvoboďte IT servisní podporu pomocí zapojení samoobslužných funkcí, zvýšíte tak spokojenost a produktivitu zákazníka.

Zajistěte dodržování licenčních podmínek

Omezte riziko nedodržování licenčních podmínek a využívejte schvalování a kontroly licencí.

Optimalizujte náklady

Reklamujte nevyužívaný software a tím optimalizujte výkon a náklady stávajícího IT majetku.