POTŘEBUJI...konsolidovat VDI snímky.

VIRTUALIZACE 101

Vše, co potřebujete vědět, než se vydáte na cestu virtualizace.

Ivanti je váš komplexní obchod pro zřizování uživatelsky přívětivých počítačových a mobilních aplikací.

PROČ Ivanti PRO VDI

Zjistěte, jak uživatelská virtualizace funguje a přidává hodnotu vašemu podnikání.

SNÍŽENÍ SLOŽITOSTI VDI

Redukujte rizika a složitost virtualizace projektu

IT přijímá VDI kvůli centrální správě a zabezpečení počítačového prostředí, snížení rizika a úspory času. Bohužel odpor uživatelů je hlavní příčinou selhání implementace počítačové virtualizace. S VDI je pro uživatele obtížné perzonalizovat jejich počítače. Přihlašovací doby se prodlužují. Tisk je problém. Uživatelská zkušenost trpí.

IT musí udělat VDI uživatelsky přívětivým. Snížení složitosti VDI a zlepšení uživatelské zkušenosti je proto klíčové.

Oddělení uživatelských informací z OS

Když se ze základního OS a aplikací oddělí uživatelsky specifické informace, implementace VDI a správa jsou snadné a přijetí uživateli roste.

SNADNÉ NAHRAZENÍ POČÍTAČE
Když uživatelské nastavení a soubory podporují uživatele, nahrazení počítače a mobilní uživatelská podpora jsou snadné.
VYNUCENÍ SHODY A BEZPEČNOST
Odstranění práv administrátora a následné zvýšení oprávnění uživatele pro aplikaci nebo komponentu Windows snižuje riziko společnosti.
NIŽŠÍ NÁKLADY NA SERVER
Snížení počtu OS a aplikací maximalizuje počet uživatelů na server.
REDUKCE VOLÁNÍ NA TECHNICKOU PODPORU
Zajištění konzistence počítače, OS a nastavení aplikací zachovává vysokou funkčnost počítačů a redukuje volání na technickou podporu.
ZJEDNODUŠENÍ SPRÁVY ZOBRAZOVÁNÍ
Modifikace zlatého snímku „za letu“ redukuje udržované snímky, přitom stále podporuje pracovní požadavky každého uživatele.
AKCELERACE VYUŽITÍ VDI
Automatické oddělování uživatelských informací z OS snižuje manuální úsilí, které je třeba vynaložit na projekty virtualizace počítače.
DLOUHODOBÉ UŽIVATELSKÉ PŘIJETÍ
Umožňuje rychlá přihlašování, cílený tisk a konzistentní uživatelskou zkušenost mezi zařízeními a umístěním.
OPTIMALIZACE UŽIVATELSKÉHO PŘIJETÍ
Zachovává osobní nastavení mezi relacemi, aby uživatelé mohli lépe přijmout VDI.

Jaké produkty potřebuji?

Řešení od Ivanti snižuje manuální úsilí a zdroje potřebné k implementaci a správě VDI vyjímáním a centralizováním uživatelských aplikací, perzonalizace a souborů, následně se aplikují ovládací prvky k zabezpečení koncových bodů VDI a zvyšuje se výkon. Koncoví uživatelé dostanou to, co potřebují k vyšší produktivitě z jakéhokoli místa, na libovolném zařízení, zatímco IT může řídit distribuované uživatele a počítače z centralizovaného místa. Tento přístup zaručuje, že koncová místa jsou chráněna a uživatelé dostanou skvělou výpočetní zkušenost.

Řízení aplikace
Umožňuje IT zachovat si kontrolu nad koncovým bodem, zatímco uživatelé dostanou přesná řídící oprávnění a přístup k aplikacím. Zabraňuje neoprávněnému spuštění kódu bez komplexních bílých a černých listin a prosazuje licence softwaru.
Environment Manager
Umožňuje IT perzonalizovat počítače na vyžádání a aplikovat kontextové politiky za účelem ochrany koncových bodů. Výkonný motor politiky na kliknutí přijímá konfiguraci počítače založenou na uživatelském kontextu a dramaticky urychluje přihlašovací doby.
Performance Manager
Umožňuje IT poskytovat vysoce reagující počítače, zajišťovat konzistentní chování aplikace a zlepšovat hustotu uživatelů při snižování nákladů na hardware a prodloužení životních cyklů hardwaru.

Zajistěte úspěch implementace VDI

Ochraňte a využijte investice VDI zajištěním uživatelského přijetí a redukcí úkolů a nákladů spojených s IT.

Zachování firemních dat

Zabraňte využívání spotřebitelských cloudových služeb uživateli tím, že jim poskytnete jednoduchý všudypřítomný přístup k souborům, který očekávají.

Zlepšení výkonu aplikace

Inteligentně spravujte procesor a paměťové zdroje z důvodu eliminace nebezpečných procesů a aplikací náročných na paměť a zdroje.

Vynucení shody

Doplňte stávající ovládání bezpečnosti a správy o řízení aplikace, správu a uzamčení výsad, plus samostatnou obnovu a velmi podrobný audit.

Mobilní uživatelé? Žádný problém.

Nahraďte pomalé a poškozené roamingové profily uživatelským perzonalizovaným přístupem pro tento případ, který je rychlý a výjimečně spolehlivý.

Redukce náročnosti a přihlašovacích dob

Nahraďte přihlašovací skripty a složitosti objektu skupinové politiky Microsoft výkonným a snadno použitelným strojem, který přijímá desktopovou konfiguraci na základě uživatelského kontextu.

Zvýšení uživatelského přijetí

Poskytněte perzonalizovaný počítač každému uživateli, v libovolném čase a zachovejte perzonalizované změny uživatele mezi relacemi.

POTŘEBUJETE KONSOLIDOVAT SNÍMKY VDI?

VŠICHNI ODBORNÍCI TO VÍ, MY MŮŽEME POMOCI