Potřebuji

posílit politiky identity a přístupu.

Pochopte ROI

Co objevila studie společnosti Forrester o našich zákaznících.
Přečtěte Si Zprávu

Pro zítřek a další dny

Strategie IAM, která roste s vaším podnikáním.
Zjistěte Více

Identita má více rozměrů

Využíváte správné atributy pro vaše politiky?
Prohlédněte Si Bílou Knihu

Identita a přístup

Správa politik identity a přístupu je každým dnem obtížnější

IT musí najít rovnováhu mezi poskytováním přístupu k aplikacím a datům, aby byli pracovníci produktivní, a ochranou podnikání před rizikem. Iniciativy správy identit a přístupu mohou podpořit touhu IT nabídnout přístup k náležitým aplikacím a službám v pravý čas, zatímco budou posilovat řádné řízení a kontroly. IT mohou automaticky poskytnout přístup v první pracovní den na základě politiky a přizpůsobovat přístup s tím, jak se atributy uživatelů mění nebo opouštějí organizaci.

Životní cyklus identit a správa rolí

Automaticky přizpůsobujte přístupová práva a oprávnění s tím, jak se mění role a přidělení úloh.

Řízení a hlášení
Poskytujte panely a hlášení v reálném čase v souvislosti s tím, komu byl udělen přístup k jakým zdrojům.
Správa hesel
Umožněte uživatelům snadno obnovovat hesla bez toho, aby museli volat IT.
Bezpečné odcházení zaměstnanců
Automaticky rušte přístup ke všem aplikacím a datům, když někdo opouští organizaci.
Automatické nastupování zaměstnanců
Udělujte přístup k oprávněním v první pracovní den na základě atributů identity.
Atestace
Automatizujte proces opětovné certifikace toho, kdo by měl mít přístup k aplikacím obsahujícím citlivé údaje.
Nové žádosti o přístup
Podpořte uživatele prostřednictvím samoobslužného obchodu skrze webové nebo mobilní aplikace.

Jak může Ivanti pomoci

Můžeme vám pomoci najít rovnováhu mezi poskytováním náležité úrovně přístupu pracovníkům na základě jejich identity, aby zůstali produktivní a vaše podnikání bezpečné.

Identity Director
Postoj ke správě identity a přístupu založený na atributu.
[product summary]
[product summary]
[product summary]

Přístup na základě politiky, na který se můžete spolehnout

Funkce, které potřebujete, abyste měli klid v duši ohledně identit a řízení.

OBCHOD S MOBILNÍMI A WEBOVÝMI APLIKACEMI

Poskytněte uživatelům jednotné místo určení pro vyžádání nových aplikací a služeb.

API A INTEGRACE

Snadno se připojte k řešením Ivanti a systémům třetích stran. Využijte předpřipravené a komunitní konektory.

AUTOMATIZOVANÉ ZŘIZOVÁNÍ

Zřiďte přístup k systémům, aplikacím a službám na základě identity, tím zmírníte riziko lidské chyby a vyhnete se manuálnímu procesu.

SKLAD IDENTIT

Sbírejte informace o atributech a přístupu z existujících zdrojů.

Správa a řízení identit

Přístup na základě politiky, od Ivanti