POTŘEBUJIobjevit a zaznamenat, co je na síti.

PLÁN AUDITU SOFTWARE

Přečtěte si 10krokový plán auditu software. Připravte se nyní.

Ví, co přichází do vaší sítě, pohybuje se v ní a odchází z ní

ZPRÁVA GARTNER

Průvodce nástroji správy klienta GartnerJsou Gartner. Jsou chytří.

Síťový přehled

Jste efektivní pouze tak, jak umíte objevovat a zaznamenávat IT

Jak můžete spravovat nebo zabezpečit něco, o čem nevíte, že to máte? Bez efektivního systému objevování a zaznamenávání IT nemůžete chránit svou síť, spravovat svá zařízení, demonstrovat shodu majetku a licencí, řídit náklady nebo strategicky plánovat. 

Poznání toho, co je na síti a automatické odstranění nepoužívaného software ušetřilo jednomu výrobci 958000 USD na licenčních poplatcích. U dalšího klienta byl správný rozhled podstatný z bezpečnostních důvodů. Když se VP oddělení zeptalo, kolik by stála aktualizace všech PC na nejnovější operační systém, IT mělo odpověď. 

Ví, co je ve vašem IT prostředí

S možnostmi správy soupisu majetku od Ivanti můžete najít všechna zařízení ve vaší síti. Sledujte zařízení na všech místech v internetu a všechny aplikace v každém zařízení. A přesvědčte se, že můžete přežít blížící se audit software. 

Objev neposlušných přístupových míst
Určí koncový bod automaticky v každé podsíti kvůli identifikaci každého bezdrátového koncového místa, které vyskočí na vaší síti.
Nezmeškejte to
Jako trvalá sousedská hlídka na síti - pokud se tam něco objeví, i na moment, chytíte to a zaznamenáte.
Podívejte se na připojení
Vizualizujte propojení mezi zařízeními, software, majetkem a lidmi, kteří je používají.
Vizualizujte data a vytvořte přizpůsobené zprávy
Prozkoumejte zaznamenaná data pomocí datové vizualizace nebo vytvořte přizpůsobenou zprávu kvůli informovaným rozhodnutím.
Soupis zařízení připojených na internet
Zaznamenejte soupis systémů a zařízení ve vzdálených místech, když se připojují k internetu. Není třeba VPN.
NAJDĚTE VEŠKERÝ SOFTWAROVÝ MAJETEK
Využívejte výhody komplexního seznamu veškerého software s rozsáhlými informacemi o používání.
ŽÁDNÁ RUČNÍ PRÁCE
Nahraďte ruční správu automatizací. Objevte zařízení rychle v reálném čase v každém segmentu sítě.

Získejte znalosti a rozhled

Vaše snahy o modernizaci IT kvůli splnění očekávání klientů a managementu společnosti mají v zásadě možnost úspěšně objevit a zaznamenat hardwarový a softwarový majetek. Řešení pro systémy, bezpečnost koncového bodu, IT majetek a správu služeb od Ivanti jsou nezbytnými IT disciplínami, které využívají rozsáhlá data o majetku pro větší přehled. 

Unified Endpoint Manager
Společná správa koncového bodu pro všechna uživatelská zařízení.
Zabezpečení koncového bodu pro Endpoint Manager
Operacionalizujte své bezpečnostní praktiky.
Komplexní správa aktiv.

Datové schopnosti, na které se můžete spolehnout

Pevné funkce pro objevování a zaznamenávání představují skutečné srdce efektivních IT systémů, aktiv a správy bezpečnosti. 

Datové vizualizace a panely

Vizualizujte všechna shromážděná data spolu s daty z jiných obchodních databází. Vytvořte panely s obchodní hodnotou nebo jednoduše sledujte trendy, anomálie nebo živá data ve vizuálních zprávách.

Datové konektory

Shromažďování dat z více zdrojů, které by neprošly síťovým skenerem. Konektory mohou obsahovat B2B data jako informace o záruce hardware, pravidla licencí pro prodejce nebo nákup informací od prodejců. Konektory mohou rovněž propojovat databázi soupisu IT majetku s jinými údaji jako CMDB pro správu služeb.

Normalizace dat

Vyčistěte data, která vidíte a snižte počet názvů používaných k popisu stejné věci.

Objevte a zaznamenejte majetek kdekoli

Cloud Services Appliance je brána umožňující bezpečný přístup správy ke vzdáleným zařízením, které se připojují přes internet. Soupis systémů v cloudu bez nutnosti náročného VPN připojení. 

Služba podrobného soupisu

Jakmile je nalezeno zařízení, služba podrobného soupisu prozkoumá každé připojené IP zařízení nebo službu a zjistí vše, co může, včetně informací o síťovém připojení, podrobnosti o hardware, výrobci a software, který na přístroji běží. Soupis pod správou rovněž poskytne informace o využití software, pomůže tak spravovat softwarová aktiva.

Sousedská hlídka

Sousedská hlídka najde všechna spravovaná a nespravovaná zařízení s využitím pasivních a aktivních technologií objevování. Detekuje zařízení připojená k síti v reálném čase, i když jsou skryta za firewallem. 

VÍ, CO MÁTE V SÍTI

USNADNÍME TO