Pomozte mi se správou mých mobilních zařízení

Produktivita uživatelů kdykoli a kdekoli

Moderní uživatelé očekávají, že v současném prostředí vzdálené práce splní své pracovní úkoly s užitím celé řady zařízení.

Stáhněte si informační brožuru

Podívejte se, jak to funguje

Seznamte se ze způsoby, jakými Ivanti Neurons pro UEM automatizuje, spravuje a zabezpečuje všechny koncové body a pomáhá zvyšovat produktivitu uživatelů.

Podívejte se na video

Zabezpečení všech koncových bodů

Flexibilní možnosti registrace zařízení, implementování aplikací a zásad a zabezpečení.

Další informace

Bezpečnost kdekoli pro Everywhere Workplace

Mobilní zařízení změnily způsob naší práce, a proto i IT potřebuje nový přístup k bezpečnosti dat

Téměř 9 z 10 firemních zaměstnanců využívá ke své každodenní práci osobní počítač a přinejmenším jedno mobilní zařízení (EMA). Zaměstnanci již nejsou připoutáni k stolním pracovním stanicím na jednom místě, ale jsou v neustálém pohybu, při kterém využívají celou řadu zařízení a přistupují k celé řadě aplikací. V případě BYOD je třeba spravovat firemní a osobní zařízení a integrovat je do firemních systémů správy IT, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo soukromí.

Jednotná správa koncových bodů pro zabezpečení a správu všech zařízení a všude

Spravujte všechny koncové body s konzistentními zásadami v rámci celého životního cyklu, od registrace po nasazení – dokonce i při uplatňování omezení.

Podpořte mobilitu pracovní síly a BYOD

Umožněte všem svým zaměstnancům produktivitu z libovolných mobilních zařízení, včetně těch osobních. Zpřístupněte firemní informace, aniž byste narušili soukromí uživatelů.

Bezproblémové začlenění

Zajistěte konzistentní a snadnou implementaci zásad. Zásady pro uživatele a zařízení implementujte pouze jednou a napříč všemi zařízeními daného uživatele. Ivanti Neurons pro UEM je plně integrován s Google Zero Touch a Apple Business Manager, což umožňuje bezproblémové začlenění uživatel a zařízení.

Zabezpečte mobilní zařízení

Přijměte mobilitu a umožněte svým uživatelům pracovat na libovolném zařízení s jistotou, že mají k dispozici bezpečnostní opatření, která chrání firemních informace napříč koncovými body. Nástroj Ivanti Mobile Threat Defense, vytvořený pro mobilní zařízení, využívá algoritmy strojového učení optimalizované pro nepřetržité spuštění na zařízení a rozpoznává hrozby i tehdy, když je zařízení offline.

Škálování IT provozu

Spravuje a zabezpečte všechny koncové body prostřednictvím jediného jednotného rozhraní, které snižuje provozní náklady a zjednodušuje správu koncových bodů.

Spravujte a zabezpečte všechna zařízení svých uživatelů pomocí jediného a jednotného systému.
Vytvořte rozhraní a způsob navigace konzistentní pro všechna zařízení, stolním počítačem počínaje a tabletem nebo smartphonem konče.
Proč právě toto řešení? Využijte výhod obou světů a spravujte svá zařízení prostřednictvím EMM. Získáte tak možnost využívat výkonný styl správy na základě agentů.
Když jej zkombinujete se zabezpečením koncových bodů, můžete v případě narušení snadno izolovat postižená zařízení, automaticky odeslat software a vrátit zařízení zpět do sítě.

Podpořte mobilitu pracovní síly a IT

S pokračujícím trendem práce odkudkoli jsou IT konfrontovány se stále vyššími požadavky. Začleňujte a podporujte vzdálené pracovníky bez problémů a udržujte produktivitu IT a uživatelů. Usnadněte si správu a zabezpečení mobilních zařízení pomocí Ivanti Neurons pro UEM.

Ivanti Neurons pro sjednocenou správu koncových bodů

Spravujte všechny koncové body z jediné konzoly pro správu.

Ivanti Mobile Threat Defense

Braňte se hrozbám zaměřeným na mobilní zařízení a účinně je řešte.

Sebevědomé přijetí mobility

Funkce sjednocené správy koncových bodů pro efektivní správu a zabezpečení mobilních zařízení ve vašem prostředí.

Správa mobilních zařízení
Správa mobilních zařízení

Zjednodušte inventarizaci, konfiguraci a správu svých mobilních zařízení. Snadno vytvářejte profily, vynucujte si omezení a nastavujte a prosazujte bezpečnostní zásady.

Správa mobilních aplikací
Správa mobilních aplikací

Posílejte aplikace do zařízení, zakazujte nebo povolujte aplikace a nastavujte pravidla přístupu. Spravujte vlastní podnikové aplikace nebo aplikace třetích stran z iTunes nebo Google Play. Instalujte nebo odstraňujte aplikace založené na Smart Policies (podle role, místa, typu zařízení nebo jiných kritérií).

Mobilní správa bezpečnosti
Mobilní správa bezpečnosti

Selektivně odstraňujte firemní aplikace pro zachování bezpečnosti v případě ztráty nebo krádeže zařízení. Rozpoznejte zařízení, na kterých došlo k jailbreaku nebo k rootování, vynuťte si standardy platné pro hesla a další konfigurace a řiďte přístup zařízení k firemním sítím a datům.

Začlenění mobilního zařízení
Začlenění mobilního zařízení

Nakupujte a distribuujte snadno veřejné aplikace s programem Volume Purchase Program (VPP) společnosti Apple nebo Managed Google Play. Apple Business Manager a Managed Google Play lze použít k nasazení aplikací ve všech mobilních zařízeních iOS a Android.

Mobilní zařízení pro pracovníky v první linii
Mobilní zařízení pro pracovníky v první linii

Snadno migrujte, modernizujte a zpřístupněte robustní a imerzivní zařízení a kiosky s využitím technologií ve skladech a celém dodavatelském řetězci. Zlepšete přesnost a efektivitu, aniž byste museli upravovat nebo měnit IT nebo hostitelské systémy.