POTŘEBUJIochranu před ransomware a malware.

PODPORA PRO SCCM

Zjednodušit opravy aplikací třetích stran s SCCM—podívejte se jak.
Podívejte se, jak opravujeme fyzická a virtuální prostředí s jedním nástrojem.

OCHRANA PRO VŠECHNY

Když školský obvod potřebuje zabezpečit své koncové body, Ivanti přichází se záchranou.

Jak doopravdy porazit ransomware?

Ramsomware vždy byly záludné. Nyní se ovjevují příliš často. Útoky ransomware mohou zakódovat vaše nejdůležitější data a pevné disky a výpadek může poškodit pověst vaší společnosti. Zaplacení výkupného nezaručí, že znovu získáte zpět své soubory nebo že ze systémů vaší organizace bude odstraněn kód. Potřebujete cestu, jak ochránit uživatele, jejich systémy a důležité IT zdroje před ransomware a jak pohotově reagovat na útoky a ochránit tak síť a podnikání.

Zesilte bezpečnost s více vrstvami obrany

Ransomware představuje mnoho výzev a neexistuje žádná stříbrná kulka, která je porazí. Ale můžete radikálně zlepšit svou bezpečnost s více vrstvami.

Shoda, kterou můžete prokázat
Poznejte ohrožující pozici vaší organizace na první pohled.
Náprava běžícího ransomware
Odstraňte jej na dálku a nenechte jej rozšířit se.
Ochrana souboru a vyjmutelného média
Chrání dokumenty, disky a soubory před zašifrováním a smazáním.
Správa výsad
Vyvažuje uživatelský přístup a potřeby produktivity.
Řízení aplikace
Povoluje spustit jen známé a autorizované aplikace.
Správa patchů a zranitelných míst
Aktualizuje patche operačního systému a aplikací třetích stran.
Objevování a zaznamenávání
Nemůžete zabezpečit zařízení a majetek, který neznáte.

Můžeme pomoci

Ivanti nabízí řadu bezpečnostních řešení, které pomohou naplnit vaše potřeby vícevrstevné ochrany. Chcete sjednotit správu bezpečnosti a systémů? Přidat opravy třetích stran? Přijmout jednodušší, ale také strukturované řízení přístupu? Nebo poskytnout robustní správu bezpečnosti? Přizpůsobte naše produkty potřebám vašeho podniku, bez narušování produktivity nebo obchodních činností či vytváření více práce pro IT.  

Patch for SCCM
Opravujte OS a aplikace třetích stran s lehkostí z konzoly SCCM.
Patch pro servery Microsoft
Opravujte fyzické a virtuální servery z jedné konzoly.
Application Manager
Centrální správa řízení aplikací a výsad.
Zabezpečení koncového bodu
Ochrana před ransomware s mnoha vyhrazenými funkcemi.

Podívejte se, jak můžeme pomoci

Vezměte do úvahy některé z funkcí v řešení Ivanti, které vám pomohou v ochraně před ransomware a dalšími hrozbami.

Panely a zprávy podle rolí

Poskytujte konsolidované, detailní informace o vaší bezpečnostní pozici, abyste se mohli zaměřit na místa na internetu, rychle konat a demonstrovat shodu.

Ochrana hlavního spouštěcího záznamu (MBR)

Chrání přístup k fyzickému disku a zabraňuje zašifrování MBR.

Ochrana před šifrováním ransomware

Definuje pravidlo, které chrání dokumenty a další typy souborů před šifrováním ransomware. Rovněž můžete detekovat a zastavovat pokusy o šifrování souborů na místním zařízení a informovat další koncové body před zabráněním šířením ransomware po síti.

Strukturované řízení výsad ve Windows

Přidávejte, odebírejte nebo eliminujte výsady dynamicky u uživatele, v aplikaci nebo úlohách.

Bílá listina / černá listina

Povolte spuštění pouze autorizovaných programů a zastavení neautorizovaných či zakázaných aplikací—i u odpojených systémů nebo přejmenovaných souborů.

Komplexní správa patchů

Aplikace, které vaši lidé používají ke zobrazení dokumentů, obrázků, emailů a zpřístupnění uživatelských dat jsou zranitelné při různých využitích. Ujišťujeme, že vaše bezpečnostní politika obsahuje včasné opravy aplikací a operačních systémů mimo Windows.

NESTAŇTE SE DALŠÍ OBĚTÍ

CHRAŇTE SE PŘED RANSOMWARE A MALWARE S IVANTI