Potřebuji...

získat ochranu před ransomware a malware.

Ochrana pro všechny
Když školský obvod potřebuje zabezpečit své koncové body, Ivanti přichází se záchranou.
Přečtěte Si Případovou Studii
Jednoduché provedení zabezpečení koncových bodů
Podívejte se, jak vícevrstvá bezpečnostní strategie pomáhá zabraňovat ransomware.
Přečtěte Si Datový List
Prevence ochrany před ransomware
9 kroků ochrany před ransomware. Přečtěte si odborné pokyny.
Stáhněte Si Bílou Knihu

Prevence ochrany před ransomware

Jak doopravdy porazit ransomware?

Platby za ransomware v roce 2017 dosáhly 2 miliard USD. Objevují se příliš často. Útoky ransomware mohou zakódovat vaše nejdůležitější data a pevné disky a výpadek může poškodit pověst vaší společnosti. Zaplacení výkupného nezaručí, že znovu získáte zpět své soubory nebo že ze systémů vaší organizace bude odstraněn kód.

Musíte ochránit uživatele, jejich systémy a důležité IT zdroje před ransomware a pohotově reagovat na útoky a ochránit tak síť a podnikání.

Zesilte bezpečnost s více vrstvami obrany

Ransomware představuje mnoho výzev a neexistuje žádná stříbrná kulka, která je porazí. Ale můžete radikálně zlepšit svou bezpečnost s více vrstvami.

Objevování a zaznamenávání
Nemůžete zabezpečit zařízení a majetek, který neznáte.
Správa patchů a zranitelných míst
Aktualizuje patche operačního systému a aplikací třetích stran.
Řízení aplikace
Povoluje spustit jen známé a autorizované aplikace.
Správa výsad
Vyvažuje uživatelský přístup a potřeby produktivity.
Ochrana souboru a vyjmutelného média
Chrání dokumenty, disky a soubory před zašifrováním a smazáním.
Náprava běžícího ransomware
S ochranou před ransomware jej odstraňte na dálku a nenechte jej rozšířit se.
Shoda, kterou můžete prokázat
Poznejte ohrožující pozici vaší organizace na první pohled.

Můžeme pomoci

Ivanti nabízí řadu bezpečnostních řešení, které pomohou naplnit vaše potřeby vícevrstevné ochrany před malware a ransomware. Chcete sjednotit správu bezpečnosti a systémů? Přidat opravy třetích stran? Přijmout jednodušší, ale také strukturované řízení přístupu? Nebo poskytnout robustní správu bezpečnosti? Přizpůsobte naše produkty potřebám vašeho podniku, bez narušování produktivity nebo obchodních činností či vytváření více práce pro IT.  

Patch pro MEM
Opravujte OS a aplikace třetích stran s lehkostí z konzoly MEM.
Opravujte fyzické a virtuální servery Windows, pracovní stanice Windows a aplikace třetích stran.
Řízení aplikace
Centrální správa řízení aplikací a výsad.
Endpoint Security for Endpoint Manager
Ochrana před ransomware s mnoha vyhrazenými funkcemi.

Podívejte se, jak můžeme pomoci

Vezměte do úvahy některé z funkcí v řešení Ivanti, které vás ochrání před ransomware, malware a dalšími hrozbami.

Komplexní správa patchů

Aplikace, které vaši lidé používají ke zobrazení dokumentů, obrázků, emailů a zpřístupnění uživatelských dat jsou zranitelné při různých využitích. Ujišťujeme, že vaše bezpečnostní politika obsahuje včasné opravy aplikací a operačních systémů mimo Windows.

Bílá listina / černá listina

Povolte spuštění pouze autorizovaných programů a zastavení neautorizovaných či zakázaných aplikací—i u odpojených systémů nebo přejmenovaných souborů.

Strukturované řízení výsad ve Windows

Přidávejte, odebírejte nebo eliminujte výsady dynamicky u uživatele, v aplikaci nebo úlohách.

Ochrana před šifrováním ransomware

Definuje pravidlo, které chrání dokumenty a další typy souborů před šifrováním ransomware. Rovněž můžete detekovat a zastavovat pokusy o šifrování souborů na místním zařízení a informovat další koncové body před zabráněním šířením ransomware po síti.

Ochrana hlavního spouštěcího záznamu (MBR)

Chrání přístup k fyzickému disku a zabraňuje zašifrování MBR.

Panely a zprávy podle rolí

Poskytujte konsolidované, detailní informace o vaší bezpečnostní pozici, abyste se mohli zaměřit na místa na internetu, rychle konat a demonstrovat shodu.