Potřebujizefektivnit procesy nástupu a odchodu zaměstnanců

NEJLEPŠÍ POSTUPY

Dosažení bezpečného a efektivního nástupu a odchodu zaměstnanců.

Síla automatizovaných nástupů a odchodů zaměstnanců.

Snižte prostoje při najímání nových pracovníků

Ušetřete 3 a půl dne na uživatele.

První pracovní den

Bezpečný a produktivní první pracovní den

Mnoho IT týmů zápasí s podporou procesu nástupu zaměstnanců. Přidělit lidem náležitý přístup k těm správným aplikacím a zdrojům může často zabrat dny, dokonce týdny. IT musí rovněž držet krok se změnami rolí a kritickým procesem odchodu zaměstnanců, který chrání přístup ke klíčovým systémům, jakmile zaměstnanec opustí organizaci. Manuální přístup vede k prostojům, neefektivitě a představuje i bezpečnostní riziko.

Správa životního cyklu zaměstnanců

Zaopatřete a zabezpečte pracovníky po celou dobu jejich práce ve vaší organizaci.

Zvýšení přehledu
Hlaste, komu byl udělen přístup k čemu a kdo odešel a zjednodušíte audity a požadavky na shodu.
Zvýšení bezpečnosti
Automaticky zrušte aplikace a služby, když někdo končí nebo opouští organizaci a zmírníte tím rizika.
Podpora změn rolí
Automaticky přizpůsobte přístup k aplikacím a službám na základě kvalifikací a nových rolí.
Produktivita pracovní síly
Umožněte uživatelům, aby žádali o schválené a účelové aplikace a služby prostřednictvím obchodu s webovými a mobilními aplikace.
Optimalizace nákladů
Spravujte požadavky na hardware a software centrálně, ušetříte tím náklady a podpoříte produktivitu.
Nástup zaměstnanců na základě identity
Automaticky poskytujte přístup k aplikacím a službám na základě uživatelské identity a obchodní kvalifikace.
Integrace se systémy HR
Připojte se k HRIS a systémům výplatních listin a shromažďujte informace o zaměstnancích.

Podporujte zaměstnance, zatímco snížíte riziko

Kombinací identity, správy služeb a správy majetku může IT uzavřít smyčku nástupu a odchodu zaměstnanců a poskytovat bezpečné a relevantní služby podnikání.

Identity Director
Automatizujte postupy na základě identity.
Service Manager
Spravujte a zlepšujte poskytování služeb uživatelům z cloudu nebo na místě.
Optimalizujte hardwarové a softwarové licence pro maximální efektivitu.
Xtraction
Dívejte se na hlášení a analýzy napříč životním cyklem zaměstnanců.

Podívejte se, jak můžeme pomoci

Produkty Ivanti zajistí, že poskytnete náležitý přístup ke správným aplikacím bez ohledu na to, kolik změn rolí lidé učiní.

PANELY V REÁLNÉM ČASE

Poskytujte přehled o tom, kdo má přístup k čemu, kdo se přidal k organizaci, kdo ji opustil a více.

AUTOMATIZOVANÉ RUŠENÍ ZŘIZOVÁNÍ

Zrušte služby a přístup ihned, jakmile zaměstnanec odejde z organizace.

OPTIMALIZACE SOFTWAROVÝCH LICENCÍ

Přidělujte software efektivněji, snížíte tím náklady a podpoříte produktivitu.

OBCHOD S MOBILNÍMI A WEBOVÝMI APLIKACEMI

Poskytněte uživatelům jednotné místo určení pro vyžádání nových aplikací a služeb.

AUTOMATIZOVANÉ ZŘIZOVÁNÍ

Zřiďte přístup k systémům, aplikacím a službám založený na identitě, zmírníte tím riziko lidské chyby a vyhnete se manuálnímu procesu.

SKLAD IDENTIT

Sbírejte informace o atributech a přístupu z existujících zdrojů.

Rychlý a bezpečný

Nástup a odchod zaměstnanců, od Ivanti.