Potřebuji

zefektivnit procesy nástupu a odchodu zaměstnanců

Snižte prostoje při najímání nových pracovníků
Ušetřete 3 a půl dne na uživatele.
Studie Forrester
Přehled řešení zdarma
Síla automatizovaných nástupů a odchodů zaměstnanců.
Zjistěte Více
Nejlepší postupy
Dosažení bezpečného a efektivního nástupu a odchodu zaměstnanců.
Přečtěte Si Bílou Knihu

První pracovní den

Bezpečný a produktivní první pracovní den

Mnoho IT týmů zápasí s podporou procesu nástupu zaměstnanců. Přidělit lidem náležitý přístup k těm správným aplikacím a zdrojům může často zabrat dny, dokonce týdny. IT musí rovněž držet krok se změnami rolí a kritickým procesem odchodu zaměstnanců, který chrání přístup ke klíčovým systémům, jakmile zaměstnanec opustí organizaci. Manuální přístup vede k prostojům, neefektivitě a představuje i bezpečnostní riziko.

Správa životního cyklu zaměstnanců

Zaopatřete a zabezpečte pracovníky po celou dobu jejich práce ve vaší organizaci.

Integrace se systémy HR
Připojte se k HRIS a systémům výplatních listin a shromažďujte informace o zaměstnancích.
Nástup zaměstnanců na základě identity
Automaticky poskytujte přístup k aplikacím a službám na základě uživatelské identity a obchodní kvalifikace.
Optimalizace nákladů
Spravujte požadavky na hardware a software centrálně, ušetříte tím náklady a podpoříte produktivitu.
Produktivita pracovní síly
Umožněte uživatelům, aby žádali o schválené a účelové aplikace a služby prostřednictvím obchodu s webovými a mobilními aplikace.
Podpora změn rolí
Automaticky přizpůsobte přístup k aplikacím a službám na základě kvalifikací a nových rolí.
Zvýšení bezpečnosti
Automaticky zrušte aplikace a služby, když někdo končí nebo opouští organizaci a zmírníte tím rizika.
Zvýšení přehledu
Hlaste, komu byl udělen přístup k čemu a kdo odešel a zjednodušíte audity a požadavky na shodu.

Podporujte zaměstnance, zatímco snížíte riziko

Kombinací identity, správy služeb a správy majetku může IT uzavřít smyčku nástupu a odchodu zaměstnanců a poskytovat bezpečné a relevantní služby podnikání.

Identity Director
Automatizujte postupy na základě identity.
Ivanti Neurons for ITSM
Spravujte a zlepšujte poskytování služeb uživatelům z cloudu nebo na místě.
Optimalizujte hardwarové a softwarové licence pro maximální efektivitu.
Xtraction
Dívejte se na hlášení a analýzy napříč životním cyklem zaměstnanců.

Podívejte se, jak můžeme pomoci

Produkty Ivanti zajistí, že poskytnete náležitý přístup ke správným aplikacím bez ohledu na to, kolik změn rolí lidé učiní.

Sklad identit

Sbírejte informace o atributech a přístupu z existujících zdrojů.

Automatizované zřizování

Zřiďte přístup k systémům, aplikacím a službám založený na identitě, zmírníte tím riziko lidské chyby a vyhnete se manuálnímu procesu.

Obchod s mobilními a webovými aplikacemi

Poskytněte uživatelům jednotné místo určení pro vyžádání nových aplikací a služeb.

Optimalizace softwarových licencí

Přidělujte software efektivněji, snížíte tím náklady a podpoříte produktivitu.

Automatizované rušení zřizování

Zrušte služby a přístup ihned, jakmile zaměstnanec odejde z organizace.

Panely v reálném čase

Poskytujte přehled o tom, kdo má přístup k čemu, kdo se přidal k organizaci, kdo ji opustil a více.