Možnosti kontroly aplikací

Omezení útoků bez dopadu na produktivitu

Správa uživatelů snižuje rizika

Vyvážení uživatelské produktivity a bezpečnosti

Kontrola aplikací vám umožní pevně spravovat, co mohou uživatelé dělat na koncových bodech a serverech, a tím zmírnit riziko využití nulového dne a malwaru. Uzamknutí přístupu může snížit produktivitu, ale ponechání otevřeného přístupu zvyšuje oblast útoku na povrch, prostoje, náklady na správu a možnost potenciálního porušení licenčních podmínek. Je nutné, abyste si dokázali vynutit bezpečnostní postupy na strukturované úrovni, zatímco vyvážíte uživatelský přístup s potřebami produktivity.

Možnosti kontroly aplikací dostupné v kontrole bezpečnosti od Ivanti poskytují bezpečnou správu oprávnění a dynamický whitelisting.

Správa oprávnění

Poskytnutí uživatelům úplná administrátorská práva může ponechat koncové body zranitelné směrem k instalaci ransomware a nelincencovaného softwaru. Kontrola aplikací vám umožňuje dynamicky zvyšovat, snižovat nebo eliminovat oprávnění.

Povýšení nebo omezení oprávnění
Pro zvláštní aplikace nebo potřeby uživatelů úloh.
Samostatné povyšování
Umožňuje samostatné povyšování pro výjimečné události.
Sledování přístupu
Sledujte a kontrolujte používání a přidělování oprávnění.
Režim objevování
Identifikujte, kteří uživatelé vyžadují jaká oprávnění.

Whitelisting aplikací

Nabízí významné omezení nákladů na správu v porovnání s tradičními technikami whitelistingu. Ověřené vlastnictví Ivanti zajišťuje, že je vlastník souboru prověřen vůči seznamu ověřených vlastníků, aby se určilo, zda má povolení.

Zabraňuje neoprávněnému spuštění kódu bez IT týmů, které by se musely uchýlit ke spravování komplexních skriptů a manuálně udržovat seznamy.

Vytvoření flexibilních postupů
Zajišťuje, aby se mohly spustit pouze ověřené aplikace.
Zabránění spuštění modifikovaných aplikací
Používejte hashe nebo certifikáty.