Finanční management ITSM

Zaveďte IT do ovládání podnikatelského úspěchu

Měření a monitorování

Lepší pochopení a sdílení měření výkonnosti.

Poznejte 5 způsobů, jak zmodernizovat činnost vašich IT služeb.

Vývoj ITSM

Podívejte se, jak se ITSM vyvíjí.

Řízení podniku

Několik kliknutí a ušetříte náklady a efektivitu

S Ivanti jsou úspory nákladů a větší efektivita na dosah několika kliknutí. Zaznamenávejte a analyzujte náklady na IT služby, což umožní řízení požadavků na rozpočet, účetnictví a účtování. Vypočtěte náklady poskytování IT služeb, abyste mohli minimalizovat základní náklady na ovládání a maximalizovat efektivitu.

Ivanti Cloud má připravenu základní funkci, která nám umožňuje integraci se základními obchodními aplikacemi.
Frank Mariscovedoucí softwarového oddělení