Pracujte kdekoli. Všude bezpečně.

Vytvořte komplexní škálovatelné rámcové strategie kybernetické bezpečnosti přizpůsobené vašemu odvětví a vhodné pro prostředí Everywhere Workplace. My vám ukážeme, jak.

Cíl znáte

Nyní je nejvyšší čas vydat se k němu

Vyšší míra zabezpečení. Nepřetržitá správa rizik. Snížení prostojů. Víte, kde byste chtěli být. Ale víte také, jak se tam dostat? To je výzva.

A práve v tuto chvíli přichází na řadu Ivanti. Spolu s vámi projdeme všechny kroky k vytvoření komplexní škálovatelné rámcové strategie kybernetické bezpečnosti. Strategie navržené pro prostředí Everywhere Workplace, která zahrnuje kompletní škálu správy rizik a zabezpečení – od uživatelů a jejich zařízení až po sítě, aplikace a data.

Začněte svoji cestu ke kybernetické bezpečnosti

Máme vaši cestovní MAPu

Vědět, kde začít, je polovinou úspěchu. Abychom to usnadnili, rozdělili jsme cestu k bezpečnému prostředí Everywhere Workplace na tři etapy: správa (Manage), automatizace (Automate) a prioritizace (Prioritize), neboli M.A.P.

Správa

Položte základy.

Zjistěte, co máte a proti čemu bojujete. Získejte přehled o tom, kdo jsou vaši uživatelé a jaká používají zařízení, abyste lépe pochopili, v čem spočívají vašeho zranitelná místa. Pak je spravujte, konfigurujte a zabezpečte do známého stavu.

Automatizace

Eliminujte námahu.

Uvolněte své zdroje automatizováním repetitivních manuálních procesů, jako jsou údržba inventáře, zavádění zařízení a nasazování pracovišť a aplikací. Přidejte samoopravná a samoobslužná řešení, abyste ještě více snížili potřebu zásahů IT.

Prioritizace

Zaměřte své zdroje na nejnaléhavější hrozby.

Eliminujte dohady a tápání a zaujměte strategický přístup ke zmírňování a nápravě rizik. Poskytněte IT oddělení informace a možnost identifikovat a upřednostňovat zranitelnosti na základě vystavení aktivnímu riziku, spolehlivosti a souladu s předpisy.

Tři etapy. Šest kroků. Jeden komplexní program kybernetické bezpečnosti.

Komplexní přístup společnosti Ivanti ke kybernetické bezpečnosti je v souladu s nejpokročilejšími rámci, jako jsou NIST, CIS a princip nulové důvěry. Zabezpečení prostředí Everywhere Workplace je tak nejen možné, ale i dosažitelné.

1. krok

Získejte dokonalý přehled aktiv

Nemůžete efektivně spravovat a chránit svá aktiva, pokud je nevidíte. Začněte svou cestu ke kybernetické bezpečnosti tím, že si zajistíte úplný přehled o své IT krajině.

Zjistěte jak

2. krok

Spravujte zařízení na jediné platformě

Získaný přehled vám umožní spravovat, konfigurovat a zabezpečit každé zařízení z jediného jednoduchého uživatelského rozhraní – ať už jste v kanceláři, na cestách nebo pracujete z domova.

Zjistěte jak

3. krok

Vytvořte hygienické zásady pro svá zařízení

Získejte aktuální informace v reálném čase o každé záplatě a souvisejících zranitelnostech na koncových bodech. Poté automaticky stanovte priority reakce a nápravy zranitelností na základě pravděpodobnosti narušení.

Zjistěte jak

Nakonec ještě posilněte své zabezpečení implementací technologie na ochranu a nápravu hrozeb specifických pro mobilní zařízení.

Zjistěte jak

4. krok

Zabezpečte své uživatele

Eliminujte příčinu 61 % narušení dat: Hesla. Zvolte ověřování bez hesla pomocí zabezpečených mobilních zařízení jako prostředku pro identifikaci uživatelů.

Zjistěte jak

5. krok

Zajistěte zabezpečený přístup

Využijte síťový přístup na principu nulové důvěry (Zero Trust Network Access, ZTNA), který kolem aplikací vytvoří logickou přístupovou hranici založenou na identitě a kontextu a sníží tak plochu vystavenou útokům.

Zjistěte jak

6. krok

Spravujte soulad vašeho prostředí se zákonnými normami a riziko

Neinvestujte velké prostředky do řešení k detekci a prevenci kybernetických hrozeb, abyste se při definování zásad a kontrolních mechanismů, zmírňování rizik a řízení souladu s předpisy spoléhali pouze na tabulky. Zorientujte se a plně optimalizujte řízení své kybernetické bezpečnosti a výdaje na ně automatizovaným řešením pro správu, řízení rizik a dodržování předpisů (GRC).

Zjistěte jak

Zabezpečení prostředí Everywhere Workplace tedy nikdy nebylo tak důležité – nebo tak akutní – jako dnes

Neustále se zvyšující počet koncových bodů.

Od doby, kdy se prosadilo prostředí Everywhere Workplace, se počet zranitelných míst znásobil. A vzhledem k tomu, že 70 % profesionálů uvádí, že by dali přednost práci na dálku před povýšením, není cesty zpět.

Je tedy co chránit. A příliš málo zdrojů, které by to dokázaly.

Více než polovina IT a bezpečnostních týmů tvrdí, že jim většinu času zabírá samotná organizace a prioritizace zranitelností. Takže tato cesta není receptem na úspěch.

Rychle se vyvíjejích hrozby. S větším dopadem.

Roste četnost i sofistikovanost hrozeb: 59 % organizací se v uplynulém roce stalo obětí ransomwaru. Způsobené škody dosahovaly v průměru 4,24 milionu dolarů.

Díky Ivanti dokážeme zajistit, že k našim podnikovým aplikacím mají přístup pouze důvěryhodná zařízení, a víme také, že jsou do těchto zařízení odesílány vždy nejnovější konfigurace zabezpečení. Od doby, kdy jsme přešli na cloud a nulové přihlášení, máme ještě lepší pocit ze zabezpečení našich cloudových aplikací, jejichž správa je snadnější a nákladově efektivnější než kdykoli předtím.

Řešení, která to vše umožňují

Řešení zjišťování zařízení

Získejte přehled o svých zařízeních v reálném čase.

Řešení sjednocené správy koncových bodů (UEM)

Spravujte a poskytujte optimální uživatelskou zkušenost na všech typech zařízení a všude.

Mobile Threat Defense

Braňte se hrozbám cílícím na mobilní zařízení a účinně je řešte.

Řešení pro zjišťování a správu záplat

Dosáhněte rychlejší a efektivnější nápravy zranitelností

Řešení zabezpečeného přístupu

Získejte přístup na principu nulové důvěry pro své prostředí Everywhere Workplace

Řešení GRC

Mějte kontrolu nad výdaji souvisejícími s riziky a kybernetickou bezpečností.