Secure Connectivity

Poskytněte svým vzdáleným pracovníkům bezpečnou konektivitu

Bezpečná mobilní brána a VPN

Ivanti Sentry, inteligentní bezpečnostní brána a Ivanti Tunnel, bezpečnostní řešení VPN, vám umožní rychle poskytnout svým vzdáleným pracovníkům zabezpečené připojení k aplikacím na pracovišti i v cloudu. Díky těmto řešením můžete již dnes zavést podmíněný přístup, šifrování dat ve všech sítích a ověřování bez hesla.

Ivanti Sentry

Inteligentní bezpečnostní brána, která poskytuje podmíněný přístup k místním aplikacím a službám.

Umožněte vzdáleným pracovníkům používat jakékoli mobilní zařízení nebo počítač k bezpečnému připojení k intranetu, lokálnímu e-mailu a lokálním aplikacím se zabezpečením v reálném čase a bez nutnosti překonávat další bezpečnostní překážky. Ivanti Sentry prosadí zásady řízení přístupu a zajistí, aby měli k firemním informacím přístup pouze spravovaná a vyhovující zařízení s autorizovanými aplikacemi. Pokročilé funkce řízení provozu umožňují definovat granulární pravidla podobná bráně firewall a zajistit, aby se uživatelé mohli připojovat pouze k aplikacím a službám, ke kterým mají oprávnění.

  • Bezpečný bezproblémový přístup – Ověřování na základě certifikátu umožňuje přístup bez hesla a ochranu proti útokům typu man-in-the-middle.
  • Integrované s UEM – Integrace s řešením UEM (sjednocená správa koncových bodů) zabraňuje připojení nekompatibilních, jailbreaknutých nebo jinak kompromitovaných zařízení k intranetu.
  • Škálovatelné řízení přístupu – Sentry je navržena pro velkoobjemový výkon a redundanci, které splňují požadavky globálních organizací.

Další informace

Ivanti Tunnel

VPN na úrovni aplikace nebo zařízení, která zajišťuje šifrování dat ve všech mobilních zařízeních a počítačích.

Ivanti Tunnel chrání síťová data pomocí inovativní aplikace VPN pro více operačních systémů, která podporuje zařízení se systémy iOS, Android, macOS a Windows 10. S aplikací Tunnel mohou správci IT snadno konfigurovat zařízení pomocí certifikátů identity a konfigurací VPN, což umožňuje bezproblémový a bezpečný přístup zaměstnanců k firemním datům. Tunnel může být nasazen pro každou aplikaci zvlášť, aby byla data z podnikových aplikací vždy šifrovaná a zabezpečená ve všech sítích. Kromě toho nejsou data z osobních aplikací viditelná pro pracovníky IT, což zajišťuje nepřetržitou ochranu soukromí uživatelů.

  • Ochrana dat pro všechny koncové body – Konektivita VPN na úrovni aplikace nebo zařízení lze povolit na všech spravovaných zařízeních včetně systémů iOS, Android, macOS a Windows.
  • Šifrování dat na jakékoli aplikaci – VPN pro jednotlivé aplikace podporuje všechny interní i veřejné aplikace bez nutnosti používat SDK nebo obalové soubory aplikací.
  • Hladký přístup k firemním datům – VPN na vyžádání se vytváří automaticky bez nutnosti další interakce uživatele.

Další informace

Přínosy aplikace Secure Connectivity

Rychlé zavedení

Rychle umožněte zabezpečený mobilní a vzdálený přístup k lokálním aplikacím a intranetu, aniž byste museli měnit datová centra nebo měnit nastavení brány firewall.

Automatická VPN na vyžádání

Umožněte uživatelům automatickou VPN na vyžádání a transparentní ověřování na základě certifikátů, aby mohli rychle přistupovat ke kritickým datům, aniž by museli překonávat bezpečnostní překážky nebo ručně spouštět připojení k VPN.

Zabezpečení a šifrování dat

Zabezpečte a zašifrujte firemní data ve všech sítích, včetně mobilních a veřejných Wi-Fi, pomocí sítě VPN pro jednotlivé aplikace nebo zařízení. Toto řešení podporuje všechny moderní operační systémy a rámce pro správu zařízení včetně správy zařízení iOS a macOS, Android Enterprise a moderní správy Windows 10. Granulární zásady podmíněného přístupu navíc blokují připojení nevyhovujících zařízení a aplikací k podnikovým službám.

Bezpečnost aplikací

Okamžitá ochrana vlastních aplikací, aplikací třetích stran a nativních aplikací operačního systému pomocí VPN na vyžádání bez nutnosti dalšího kódování, SDK nebo zabalení aplikací. Díky tomu můžete nasadit zabezpečené aplikace bez dalších vývojových nebo testovacích cyklů.

Ochrana soukromí

Zajistěte soukromí uživatelů tím, že zabráníte toku osobních aplikací a síťového provozu přes firemní sítě. VPN pro jednotlivé aplikace zajišťuje, že firemní sítě mohou používat pouze schválené podnikové aplikace a všechna osobní data včetně fotografií, sociálních sítí a SMS se používají v jiných než firemních sítích.

Škálovatelná bezpečnost

Vyjděte vstříc rostoucím potřebám vaší firmy díky snadno implementovatelnému, škálovatelnému, redundantnímu a řešení zabezpečného připojení, které vám umožní chránit data, zajistit shodu s předpisy a udržet produktivitu uživatelů.

     

     

S Ivanti dokážeme integrovat všechny nové možnosti smartphonů do naší organizace a otevřít svět aplikací pro naše lidi.

Související produkty

Ivanti Neurons for MDM

Spravujte všechny své moderní koncové body z jediné konzoly pro správu.

Ivanti Mobile Threat Defense (MTD)

Díky nulovému přihlašování se můžete zbavit hesel v celém podniku, jít nad rámec SSO a lépe řídit přístup.

Ivanti Zero Sign‑On (ZSO)

Využijte vrstvený přístup k ochraně před phishingem a řešení problémů a nabídněte své organizaci to nejlepší zabezpečení.

Spustit zkušební verzi zdarma

Zjistěte, jak se Ivanti stará o bezpečí svých zákazníků ve světě bez hranic a omezení.